Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jubileuszowe obchody 100. rocznicy UPRP

Uroczystymi akcentami roku jubileuszowego w dniu 26 listopada 2018 r. były: Msza Święta w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie odprawiona w intencji polskich wynalazców i projektantów oraz instytucji i środowisk wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość; wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie odznak honorowych „Zasłużony dla wynalazczości” przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Opery Narodowej.W dniu 27 listopada 2018 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu międzynarodowego Design Europa Awards organizowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dla najlepszych europejskich rozwiązań projektowych w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Wśród nominowanych do tegorocznej edycji konkursu znalazły się rozwiązania autorstwa polskich twórców, cieszących się światową renomą. Wybór Warszawy na miejsce tej ceremonii, należącej do programu obchodów jubileuszowych, jest niewątpliwie wyrazem uznania dla polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Podczas uroczystości jubileuszowych Urząd Patentowy RP będzie gościł ok. 300 uczestników z zagranicy reprezentujących 32 państwa. Oprócz uroczystości jubileuszowych odbędą się w Warszawie także wydarzenia ściśle związane z merytoryczną współpracą międzynarodową: posiedzenie Europejskiego Obserwatorium Naruszeń Praw Własności Intelektualnej (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rigts) oraz doroczne spotkanie członków międzynarodowej sieci CoCoNet (Communication Correspondents Network) realizującej zadania z zakresu wymiany informacji i komunikacji publicznej w obszarze własności intelektualnej.Tegoroczne obchody 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej oraz Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego mają głównie charakter promocyjny i edukacyjny, ukierunkowany na poszerzanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, a także znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Obchody jubileuszowe zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, co świadczy o szczególnej doniosłości tej rocznicy bezpośrednio związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r.

W ramach obchodów jubileuszowych Urząd Patentowy zorganizował w ciągu całego 2018 roku około 50 różnorodnych wydarzeń poświęconych zagadnieniom własności przemysłowej oraz przygotował liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych. Jedną z istotnych inicjatyw rozpoczynających rok jubileuszowy była międzynarodowa konferencja “Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie” przeprowadzona w dniach 15-16 marca br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejnym bardzo znaczącym akcentem obchodów była konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, która odbyła się 26 kwietnia br. pod hasłem „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”, a w dniach 6-7 września br. w Krakowie zostało zorganizowane międzynarodowe sympozjum naukowe na temat roli własności intelektualnej w ekosystemie innowacji.

Istotnymi wydarzeniami były także „Roving seminars”, czyli seminaria adresowane do przedsiębiorców i sektora nauki, zorganizowane wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Konferencja „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” poświęcona była wyzwaniom przed jakimi stoi system ochrony wartości niematerialnych w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki i rozwoju nowych technologii, w szczególności w obszarach aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych, które często nie poddają się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej. W dniach 8-9 października br. odbyła się w Politechnice Warszawskiej międzynarodowa konferencja na temat roli prawa własności przemysłowej jako stymulatora procesów gospodarczych. Wydarzenia te to tylko niektóre inicjatywy z bogatego programu jubileuszowych przedsięwzięć edukacyjnych obejmujących różnego rodzaju inicjatywy: seminaria, konferencje, warsztaty, konkursy i spotkania konsultacyjno-informacyjne.

W 2018 roku Uniwersytet Jagielloński wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem Patentowym RP uruchomił nowy kierunek studiów „Intellectual Property and New Technologies” w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii. Jest to drugi w Europie i 7 na świecie tego typu program organizowany pod patronatem WIPO Academy. Jednym z istotnych elementów współpracy Urzędu ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej było także zawarcie porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding) dotyczącego alternatywnych metod rozstrzygania sporów na drodze mediacji i arbitrażu. Alternatywne metody rozwiązywania sporów stanowią optymalny sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami, dotyczących praw na dobrach niematerialnych: prawach autorskich i prawach własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP współuczestniczy także w pracach legislacyjnych dotyczących implementacji dyrektywy europejskiej mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich w zakresie prawa odnoszącego się do znaków towarowych, trwają także prace nad zmianami w procedurach udzielania ochrony na wynalazki i wzory użytkowe.

Organizując obszerny program obchodów jubileuszowych upamiętniających ustanowienie ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich, odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia Urząd Patentowy pragnie wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony narodowego dorobku intelektualnego dla umacniania potencjału Polski, jako kraju rozwijającego gospodarkę w oparciu o zaawansowaną wiedzę, rozwiązania innowacyjne i postawy twórcze.


Źródło: UPRP


dodano: 2018-11-27 07:05:08