Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kapitał ludzki musi być dobrze zarządzany

Pierwszego dnia Kongresu Finansowego w Sopocie, 18 czerwca br., w sali sesji plenarnej, odbyła się debata pt.: „Walka o talent. Starzejące się społeczeństwa, millenialsi, era startupów i niskie bezrobocie”. Gospodarzem spotkania był  Bank Pekao SA we współpracy z EY. W temat debaty wprowadziła  uczestników Roksana Ciurysek-Gedir, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.

W debacie udział wzięli: Katarzyna Godlewska, Współzałożycielka i Członek Zarządu Grupy Absolvent, Michał Grzybowski, Partner oraz Lider Zespołu People Advisory Services EY, Lutfey Siddiqi, Profesor London School of Economics and National University of Singapore oraz Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnicy, starali się odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące roli człowieka we współczesnym, zautomatyzowanym świecie. Czy sztuczna inteligencja, postęp technologiczny i automatyzacja  nie pozbawią ludzi miejsc pracy? A jeśli tak, to w jakim stopniu rynek pracy się zmieni i w jaki sposób społeczeństwo może się na taki scenariusz przygotować? Ważnym zagadnieniem, poruszonym w trakcie debaty, była rola millenialsów, we współczesnych modelach zarządzania korporacyjnego i ich motywowanie do osiągania wyników w pracy. Debatę poprzedził film z procesu rekrutacji, który pokazał, jak różnica pokoleniowa może być skuteczną barierą w procesie porozumienia i  porozumiewania się. Ta rozmowa się nie udała.

Jak na początku sesji stwierdziła Roksana Ciurysek-Gedir, kapitał ludzki powinien być mądrze zarządzany, zaś kluczem do sukcesu, będą innowacje i talent ludzki. Dziś, to firma musi dostosować się do pracownika, a nie odwrotnie. Do procesów rekrutacyjnych nawiązała Katarzyna Godlewska, która stwierdziła, że pokolenie millenialsów musi mieć poczucie ciągłego rozwijania się. W ich DNA jest zapisane ciągłe poszukiwanie skrótów i nowych rozwiązań. Potrzebują jednak lidera w organizacji. Zmiana kulturowo- pokoleniowa dotyka dziś wielu zarządów i menadżerów wyższego szczebla.

Michał Grzybowski zwrócił z kolei uwagę na trzy aspekty dotyczące młodych ludzi, o których powinniśmy pamiętać – motywację, czyli rozwój osobisty, elastyczność, czyli dobór sposobu miejsca i czasu pracy oraz sprawczość, czyli współdecydowanie o tym, jak rozwija się biznes w firmie. Dyskusja przeniosła się na poziom edukacji i sztucznej inteligencji. Jak edukować, jak sztuczna inteligencja wpływa na rynek pracy. Sebastian Skuza stwierdził, że w dalszym ciągu mamy spory margines niewiadomych w jakim stopniu sztuczna inteligencja zastąpi w przyszłości człowieka. Wspomniał o pracach i olbrzymich środkach przeznaczanych na badania, zarówno w UE, jak też np. w Chinach. Jego zdaniem, dynamicznie rozwija się edukacji IT na poziomie szkół i wyższych uczelni, również tych o profilach humanistycznych.

Zdaniem Roksany Ciurysek-Gedir, coraz częściej będzie dochodziło do łączenia dziedzin takich jak np. bankowość i sztuka czy muzykologia. Rozmówcy podkreślili, że bez edukacji nie ma przyszłości, a nauka musi być i jest fundamentem rozwoju. Podniesiono też problem osób 50+, które są bardzo wartościową grupą, cechująca się rzetelnością i lojalnością wobec pracodawcy, co w wypadku ludzi młodych nie jest takie oczywiste. Jednak, jak pokazują badania do roku 2020, 75 proc. zatrudnionych osób, to będą millenialsi, więc wymiany pokoleniowej nie da się uniknąć. Ważne jest, by z jednej strony wykorzystać potencjał drzemiący w młodych ludziach, nie zapominając przy tym o doświadczeniu tych starszych.

Źródło: Biuro Prasowe Europejskiego Kongresu Finansowego


dodano: 2018-06-19 09:12:13