Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU

Reputację, renomę, uznanie społeczne buduje się bardzo długo, trzeba jednak pamiętać, że można je stracić w ciągu jednego dnia.


Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: Przewodnicząca - prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona - Instytut Zarządzania Wartością SGH. Członkowie: dr Alicja Adamczak - Urząd Patentowy RP, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk - Akademia Pedagogiki Specjalnej i ALMAMER Szkoła Wyższa, Witold Juchniewicz - WKJ Kancelaria Prawna,  Jerzy Byra - "Prestiż - relacje gospodarcze" po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do tegorocznej nagrody 13 przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nie produkty.

Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 54 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje z wyjątkiem kategorii Wynalazca, w której zgodnie z regulaminem przyznała cztery nominacje.  

Nominowani zostali zgłoszeni i rekomendowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przez Marszałków Województwa Lubelskiego i Mazowieckiego;  Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Redakcje "Agro" i "PAR - Pomiary-Automatyka-Robotyka"; Stowarzyszenie AgroBiznesKlub oraz Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów.

Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przyznawane są w czterech głównych kategoriach:
        I.    Przedsiębiorca
        II.   Firma
        III.  Produkt
        IV.  Wynalazca

Nagroda specjalna w kategorii Polityk przyznawana jest w oparciu o głosowanie internetowe, zarówno na etapie nominowania, jak i wyboru laureata.Prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

Instytut Zarządzania Wartością SGH
Przewodnicząca Kapituły Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2012

Henry Ford powiedział kiedyś: „Nie można zbudować reputacji na tym, co zamierzasz zrobić”. Przyjmując zaszczyt przewodniczenia Kapitule Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU miałam przekonanie, że spośród kandydujących będziemy mieli przyjemność nominować do nagrody takich, którzy potwierdzą słowa Forda. W istocie, prezentowana 13-ka nominowanych, w czterech podstawowych kategoriach, jest tego dowodem. Nie tylko, że to co zamierzali dokonali, rozwinęli i rozwijają dalej, ale co najważniejsze zyskali powszechne uznanie dla swoich innowacyjnych i efektywnych działań. Zostali bowiem rekomendowani przez urzędy państwowe, instytucje i organizacje biznesowe oraz media. Świadczy to, że nominowani stworzyli poza wartością ekonomiczną również wysoki poziom reputacji. Stali się wiarygodni, odpowiedzialni, cieszą się zaufaniem społecznym i partnerów biznesowych. To ich wyróżnia, staje sie kierunkowskazem, za którym idą klienci. Staje się wartością dla klienta. W efekcie wpływa na uznanie i renomę oraz korzyści biznesowe.Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Członek Kapituły Nagrody Prestiżu
RENOMA ROKU 2012

W roku 2011 wyraźnie wzrosła liczba zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. W tym kontekście Nagroda Prestiżu Renoma Roku z kategorią Wynalazca, to wartościowy pomysł na propagowanie innowacyjności, której istotną cechą jest wynalazczość. Uczestnicząc w pracach Kapituły Nagrody mam więc powody do satysfakcji, bo rekomendowani wynalazcy wraz ze swoimi projektami są ważnym elementem na drodze do tworzenia przewagi konkurencyjnej w wielu sferach gospodarki. „Prestiż” propagując wynalazczość poprzez przyznawaną nagrodę nie tylko docenia i honoruje kreatywną działalność wynalazców, pośrednio może też wpływać na efektywność procesu transferu technologii z nauki do biznesu. Poza tym wspiera również działania Urzędu Patentowego, który ma na celu wspieranie rozwoju innowacji technologicznych, podnoszenia świadomości dotyczącej własności intelektualnej, jak również upowszechniania wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego korzystania z systemu ochrony własności przemysłowej.  Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Kie­row­ni­k Zakładu Wychowania Literackiego APS,
Kie­row­ni­k Ka­te­dry Na­uk Społecznych
ALMAMER Szkoła Wyższa
Członek Kapituły Nagrody Prestiżu
RENOMA ROKU 2012

Dla osiągnięcia efektywnych rezultatów gospodarczych nie wystarczy wiedza i zawodowe kompetencje, by do podejmowanych przedsięwzięć, proponowanych rozwiązań czy kreowanych idei skutecznie zjednywać tych, których poparcie w ich realizacji jest niezbędne, czyli klientów i partnerów biznesowych. Trzeba jeszcze umieć przekonująco o tym powiedzieć, zilustrować przykładem, zademonstrować, przedstawić z wiedzą o formach przekazu. Nie można bowiem przyjąć oferty, nie można też uzyskać akceptacji dla jakiejkolwiek propozycji, jeżeli nie została ona uprzednio zaprezentowana. Od tego, w jaki sposób przedstawione są produkty, usługi zależą losy ofert handlowych czy działań marketingowych. Do takich należy również Nagroda Prestiżu RENOMA ROKU. Udział w pracach Kapituły nad wyborem nominowanych, na podstawie otrzymanych wniosków, świadczy, że nie wszystkie przekonywały do zainteresowania się danym kandydatem. W dobie gospodarki rynkowej prezentacja staje się najbardziej skutecznym sposobem zabiegania o względy.Witold Juchniewicz
- WKJ Kancelaria Prawna
Członek Kapituły Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2012

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1970–1973 prawnik w Komitecie ds. Radia i Telewizji. Następnie radca i legislator w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. Od 1977 radca prawny i dziennikarz w Warszawskim Wydawnictwie Prasowym i Wydawnictwie „Trybuna”. W latach 1990–1993 Prezes Dziennikarskiej Oficyny Wydawniczej. Wspólnik Zarządzający w Zespole Doradztwa Prawno-Finansowego LexPress (1993–2003). Od 2003 r. wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych LexTur. W latach 1995–1996 Redaktor Naczelny miesięcznika „Podatki”. Od lipca 1997 r. zastępca Redaktora Naczelnego, a od marca 2003 r. Redaktor Naczelny miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” (2003–2010). Doradca Podatkowy (wpis nr 06108). Wpisany na listę syndyków Warszawskiego Sądu Okręgowego. Członek Zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Pomocy Szpitalnictwu Hospi-Med. Prezes Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego. Członek Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

dodano: 2012-12-11 13:00:00