Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kobiety w biznesie

Dane z raportu Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej

Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań jest m.in. prowadzenie biznesu.
  • 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet.
  • 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety.
  • W 2012 roku wśród nowo założonych indywidualnych działalności gospodarczych 40,16% nowych firm założyły kobiety.
  • Wśród nowych podmiotów rejestrowanych w KRS (w 74% to spółki z o.o.) w 27,28% firm w zarządach były kobiety.
  • W 2012 roku kobiety były właścicielami lub członkami zarządu 100 000 nowych firm.
  • Jeżeli popatrzymy na układ branżowy to na 86 działów PKD, aż w 19 działach kobiet było więcej niż mężczyzn wśród nowo rejestrowanych firm
  • Kobiety pełniące funkcję członków zarządów firm to obecnie duża grupa stanowiąca 92 000 osób.
  • Kobiety będące właścicielami firm to jeszcze większa grupa – 450 000 osób.

Kobiety w zarządach firm
                                 Strukturaformprawnych,w których kobiety pełnią funkcję
                                                                             prezesa,dyrektora zarządzającego lub przewodniczącej

Układ terytorialny
– województwo
Liczba kobiet
w zarządach firm
Forma prawna podmiotuLiczba kobiet
prezesów
Dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
7485
3562
3651
1806
3624
8286
24 118
1991
2990
1858
 5567
10 326
1774
2214
7759
3833
Fundacja
Oddział zagranicznego przedsiębiorcy
Spółdzielnia
Spółka akcyjna
Spółka z o.o.
Stowarzyszenie

Struktura wieku kobiet
pełniących funkcję członka zarządu firmy:

Wiek kobiety w latach
60
50-59
40-49
35-39
30-34
poniżej 30
987
106
2154
521
20 538
933Procent kobiet
11,83
25,30
26,17
16,36
12,90
7,40

Ponad 24 000 kobiet pełni funkcje prezesa, dyrektora zarządzającego lub przewodniczącej,
ponad 15 000 sprawuje funkcje wiceprezesa.

Kobiety pełniące funkcję członka zarządu firmy mają w 7% mają poniżej 30 roku życia,
a w 11% powyżej 60 roku życia.Źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej - www.coig.com.pldodano: 2013-09-14 09:55:58