Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kogo słucha polski biznes?


Ośrodek THINKTANK przy współpracy Instytutu Monitorowania Mediów już po raz trzeci opracował ranking najważniejszych autorytetów polskiego biznesu. Jego wyniki podczas Europejskiego Forum Nowych Idei ogłosił Paweł Sanowski, prezes IMM. Zbadano, czyj głos spośród ekonomistów, doradców biznesu oraz przedsiębiorców jest najchętniej słuchany przez środowisko biznesowe. 


Tegoroczny ranking nawiązuje do dwóch poprzednich edycji zrealizowanych w latach 2009 i 2012. Został opracowany na podstawie metodologii wzorowanej na badaniach Accenture Institute of Strategic Change (ranking najbardziej cenionych myślicieli biznesowych w USA).

Na finalny wynik edycji 2019 miały wpływ trzy zmienne:

1. bezpośrednie wskazania panelu eksperckiego złożonego z członków Rady Ekspertów THINKTANK (więcej informacji o ekspertach). Każdy z jego uczestników układał spontanicznie listę ludzi mających jego zdaniem wpływ na poglądy środowiska biznesowego, bez rozróżnienia na ekonomistów, doradców biznesu czy przedsiębiorców i menadżerów. Następnie proponował po 10 najważniejszych osób w każdej z tych kategorii. Tak powstały wstępne listy najczęściej wskazywanych nazwisk;

2. liczba cytowań i publikacji w prasie oraz Internecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do sierpnia 2019 r.) według monitoringu Instytutu Monitorowania Mediów;

3. liczba wyszukiwań w Google, ustalona za pomocą narzędzia Google Trends.
Dwie z pierwszych zmiennych miały po 40 proc. wpływu na ostateczny kształt list, waga trzeciej to 20 proc. 
W badaniu celowo nie wzięliśmy pod uwagę ekspertów i osób pełniących funkcje polityczne i rządowe oraz szefów instytucji publicznych (banku centralnego, giełdy itp.), których wpływ i obecność w przestrzeni publicznej jest związana z pełnioną funkcją.

Przystępując do opracowania rankingu zespół THINKTANK był ciekaw, czy i jak zmieniła się hierarchia autorytetów polskiego biznesu od 2012 r., kiedy powstała jego poprzednia edycja. W tym czasie nastąpiła dekompozycja sceny biznesowej, osłabła siła wpływu mediów tradycyjnych i wzrosła rola Internetu. Znacząco zmieniły się też paradygmaty gospodarcze. Przede wszystkim zachwiała się wiara, że wolny rynek automatycznie rozwiązuje wszystkie problemy, że zgodnie współpracująca gospodarka globalna to jedyny scenariusz dla świata przyszłości. Gwałtownie przyspieszyła rewolucja cyfrowa.

– W świadomości ludzi biznesu gości dziś niepewność
komentuje wyniki rankingu Zbigniew Gajewski, jego autor i Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. – Wydaje się, że w takiej rozedrganej sytuacji potrzeba autorytetów jest oczywista. Dziś zaspokajają ją przede wszystkim osoby już znane, o ugruntowanej pozycji, występujące na kongresach, konferencjach i w najpopularniejszych mediach. Na rynku idei biznesowych jest też coraz więcej młodych ekspertów, dostrzegających nowe zjawiska i mówiących o nich nowym językiem. Jednak są oni obecni głównie w Internecie, gdzie prowadzą blogi, piszą artykuły, komentują nową rzeczywistość. Ich wpływ jest na razie rozproszony, ale z czasem będą się przebijać do mainstreamu, co zamierzamy uważnie obserwować.Wyniki rankingu „Kogo słucha polski biznes?" 2019 (w kolejności alfabetycznej)


Źródło: Konfederacja Lewiatan


dodano: 2019-09-27 05:39:31