Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Komisja Europejska pozytywnie oceniła Małopolskę

Małopolska po raz kolejny udowadnia, że potrafi szybko i efektywnie wykorzystywać środki powierzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Komisja Europejska pozytywnie oceniła wydatki z RPO poniesione w 2016 roku. Oznacza to, że do Małopolski trafi teraz ponad 280 mln zł tytułem refundacji tych kosztów.

Certyfikacja dokonywana przed Komisją Europejską to standardowa procedura, podczas której sprawdza się czy środki europejskie są wydawane rzetelnie oraz zgodnie z prawem i kryteriami konkursów. Małopolska z tym zadaniem w 2016 roku poradziła sobie znakomicie. Ostateczna weryfikacja wydatków przeprowadzona na szczeblu europejskim potwierdziła, że udzielone łączne dofinansowania na ponad 280 mln zł przekazano prawidłowo… i szybciej niż zakładano. Tylko w tym roku, dzięki sprawnemu przeprowadzeniu wielu konkursów do beneficjentów trafiło o 130% środków więcej niż planowano. Tym samym Małopolska plasuje się na 6. miejscu w Polsce pod względem realizacji założonych przez Ministerstwo Rozwoju pułapów certyfikacji.

– Obecna perspektywa finansowa jest trudniejsza zarówno dla nas, jako instytucji zarządzającej programem regionalnym, jak i dla wnioskujących o dofinansowanie. Wiele problemów formalnych musi zostać rozwiązanych na szczeblu centralnym. My jednak robimy co możemy, żeby efektywnie wykorzystywać środki z RPO. Skracamy procedury, upraszczamy kryteria oceny czy przyspieszamy nabory. Dzięki temu dotychczas udało nam się przekazać więcej środków niż zakładaliśmy jeszcze rok temu – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Potwierdzają to liczby. Prognozy z czerwca 2016 roku zakładały, że certyfikowane wydatki na koniec roku będą wynosić ok. 67,9 mln zł. Wynoszą – wspomniane 280 mln zł, czyli ok. 2,36% alokacji programu regionalnego. Jego cała pula wynosi 2,9 mld euro. Pierwsze środki z nowej perspektywy zostały wydane głównie na duże projekty infrastrukturalne.


Źródło: Biuro Prasowe UMWM


dodano: 2017-01-03 08:03:31