Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej uwzględnił w debacie relacje biznesowe

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym zakończył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Impreza, która gromadzi co roku 1-1,2 tys. uczestników. W dniach 29.09-1.10. br. uczestnicy kongresu dyskutowali w tematycznych liniach programowych: decentralizacja, nauka i edukacja, modele pojednania, bezpieczeństwo w Europie Wschodniej, społeczeństwo obywatelskie, relacje biznesowe, decentralizacja kultury, pomoc humanitarna, zrównoważony transport, turystyka i dziedzictwo. 

Obok dyskusji panelowych w ramach Kongresu organizowany był szereg imprez towarzyszących, projekcje filmów, sztuki teatralne, wystawy współczesnej sztuki ukraińskiej. W programie wydarzenia znalazły się również Międzynarodowa Giełda Partnerów i Grantodawców i wręczenie nagród w konkursie na najlepsze projekty współpracy transgranicznej oraz prezentacja laureatów.

Wiele uwagi
poświęcono również migracjom i ich wpływowi na obecną sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk został położony na kwestie mobilności edukacyjnej studentów i naukowców, a przyczynkiem do dyskusji były wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Europejski Uniwersytet Wschodni. Ponadto, obrady Kongresu objęły również zagadnienia pamięci, historii konfliktów, refleksji nad postawami ludzkimi, aktualnymi wyzwaniami edukacji międzykulturowej oraz poszukiwania modeli porozumień w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tegoroczny Kongres był okazją do złożenia życzeń krajom Partnerstwa Wschodniego, m.in. Armenii i Ukrainie, które obchodziły w tym roku 25-lecie swojej niezależności. Z tej okazji uczestnicy Kongresu złożyli mieszkańcom tych krajów swoje gratulacje za pomocą kart z życzeniami w 5-ciu językach.

Żródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Fot. Centrum Kompetencji Wschodnich


dodano: 2016-10-04 07:51:32