Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach
 w kwietniu 2013 r.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz większości badanych przedsiębiorstw usługowych oceniany jest w kwietniu negatywnie.

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się, podobnie jak w marcu, na poziomie minus 6. Zarówno w kwietniu, jak i przed miesiącem poprawę koniunktury sygnalizuje 15% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 21%. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają w kwietniu zróżnicowane oceny koniunktury. Najbardziej korzystne oceny formułują producenci wyrobów farmaceutycznych (plus 17 – wartość z ubiegłego miesiąca), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 16 – wzrost o 1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 11 – spadek o 2 p. proc.). Negatywnie koniunkturę oceniają głównie zajmujący się poligrafią i reprodukcją nośników informacji (minus 13 – spadek o 5 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca) oraz producenci: odzieży (minus 17 – spadek o 1 p. proc.), metali (minus 12 – spadek o 7 p. proc.), wyrobów tekstylnych (minus 9 – spadek o 3 p. proc.).

W budownictwie ogólny klimat koniunktury kształtuje się na poziomie minus 23 (w marcu minus 26). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 36% (przed miesiącem odpowiednio 12% i 38%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie minus 2 (w marcu minus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 19% (przed miesiącem odpowiednio 16% i 19%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W handlu detalicznym ogólny klimat koniunktury kształtuje się w kwietniu na poziomie minus 8 (w marcu minus 9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 22% (przed miesiącem odpowiednio 15% i 24%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W większości badanych przedsiębiorstw usługowych ogólny klimat koniunktury oceniany jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, ale lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5 (przed miesiącem minus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14% badanych firm, a jej pogorszenie 19% (w marcu odpowiednio 13% i 20%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 4 (przed miesiącem minus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 16% badanych firm, a jej pogorszenie 20% (w marcu odpowiednio 15% i 22%).w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 9 (przed miesiącem plus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 17% badanych firm, a jej pogorszenie 8% (w marcu odpowiednio 16% i 9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Optymistyczne oceny koniunktury zgłaszają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, na poziomie plus 23, ale mniej korzystne niż przed rokiem) oraz informacja i komunikacja (oceny są nieco lepsze od sygnalizowanych w marcu bieżącego roku, ale nieznacznie mniej pozytywne niż w kwietniu zeszłego roku).


Źródło: GUS, Koniunktura gospodarcza w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2013 r., 22.04.2013 r.
dodano: 2013-04-22 15:12:21