Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Koniunktura w styczniu 2013 r.

Ogólny klimat koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach
w styczniu 2013 r. oceniany jest  przez GUS. negatywnie. Wprawdzie mniej pesymistycznie niż w grudniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich lat.

W przetwórstwie przemysłowym bieżący portfel zamówień i produkcja są nadal ograniczane.Odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w grudniu. Prognozy w tym zakresie są także pesymistyczne, ale nieco lepsze od formułowanych przed miesiącem. W najbliższych miesiącach ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.


W budownictwie prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są nieco mniej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu, natomiast odpowiednie diagnozy są bardziej pesymistyczne od ocen zgłaszanych wgrudniu. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w grudniu. 


W styczniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej negatywnie niż w grudniu, lecz gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. 


W handlu detalicznym bieżąca i przyszła sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej negatywnie niż przed miesiącem. Jednostki zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do prognozowanego w grudniu.


W styczniu również większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, gorzej niż w styczniu i grudniu ub.r., oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa.Optymistyczne oceny koniunktury zgłaszają tylko podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (choć mniej korzystne od formułowanych w styczniu i grudniu zeszłego roku) oraz informacja i komunikacja (oceny są lepsze niż przed miesiącem, ale mniej pozytywne od sygnalizowanych przed rokiem).


Czytaj całość:

GUS, Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2013 r.dodano: 2013-01-23 10:34:43