Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Konkurs dla przedsiębiorców na najlepsze projekty wdrażające rozwiązania CSR

Nawet 100 tys. zł mogą otrzymać przedsiębiorcy na realizację pilotażowych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 maja 2013 r.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy na temat CSR wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz pracowników urzędów marszałkowskich (UM) i Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Przedsięwzięcie ma zasięg ogólnopolski i składa się z trzech komponentów.

Zakończony już Komponent 1 - Budowa kompetencji obejmował specjalistyczne szkolenia i spotkania informacyjne z zakresu CSR dla  pracowników UM, COIE oraz MŚP.

Kolejny, realizowany właśnie Komponent 2 - Pomoc we wdrażaniu rozwiązań CSR polega na udzielaniu MŚP wsparcia finansowego na realizację pilotażowych projektów. Na granty do 100 tys. zł mają szansę przedsiębiorcy, którzy przedstawią najlepsze rozwiązania z obszarów CSR: środowisko, relacje z personelem przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie społeczne.

Ostatnim etapem projektu będzie Komponent 3 - Promocja dobrych praktyk, czyli upowszechnianie działań przedsiębiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków, dostępnym pod adresem https://gw-csr.parp.gov.pl/.

Szczegółowe informacje zarówno o projekcie, jak i realizowanym konkursie znajdują się na stronach:
www.csr.parp.gov.pl,
www.mg.gov.pl,

www.programszwajcarski.gov.pl.

Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie projektów CSR dla MŚP w ramach konkursu wynosi ok. 10 mln zł.

***
Projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP), zaś za realizację projektu odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2013-04-12 12:08:33