Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Konkurs na najlepszych Studentów-Wynalazców rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym, 10 czerwca 2016 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom tegorocznej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-Wynalazca" i nagrodzonych podczas 44. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, gdzie polscy studenci zdobyli trzy złote medale, dwa srebrne oraz sześć nagród specjalnych. Przedsięwzięcie organizowane jest co roku przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu pt. „Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej”. Stanowi część programu realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inicjatywa ta adresowana jest do studentów i doktorantów będących studentami studiów dziennych, którzy w swoim indywidualnym lub zespołowym dorobku naukowym posiadają chronione lub zgłoszone do ochrony przedmioty własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe. Jednym z kryteriów konkursowej rywalizacji jest udokumentowanie zgłoszenia prototypami lub modelami, stanowiącymi najciekawsze formy prezentacji podczas wystaw i targów oraz posiadającymi tzw. "gen wdrożeniowy" czyli duży potencjał praktycznego zastosowania.

Uroczystego otwarcia dokonali dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP i prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Oni też, z pomocą prof. dr hab. Michała Szoty, prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (na zdjęciu z lewej), wręczyli wszystkim wyróżnionym nagrody i dyplomy.

Prof. Adamczak podsumowując szóstą edycję Konkursu "Student-Wynalazca" z satysfakcją zwrócił uwagę na jego efektywność. Dotychczas ocenie komisji konkursowej poddano łącznie 439 rozwiązań. Największą liczbą zgłoszeń konkursowych w okresie 6 lat mogą się poszczycić: 1. Politechnika Lubelska - 71 zgłoszeń, Politechnika Świętokrzyska - 47 zgłoszeń, Politechnika Łódzka - 46 zgłoszeń, Politechnika Wrocławska - 28 zgłoszeń i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 25 zgłoszeń. Wyróżnieniami uhonorowano 55 wynalazków, przyznano 28 równorzędnych nagród głównych, a na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie Laureaci zdobyli 11 złotych, 11 srebrnych i 3 brązowe medale oraz liczne nagrody specjalne.  

Podczas genewskiej wystawy szczególnym zainteresowaniem cieszył się wynalazek „inteligentnych lusterek”. Połączenie telefonu komórkowego z lusterkami motocyklowymi za pośrednictwem technologii bluetooth umożliwia optymalną zmianę położenia lusterek w zależności od pozycji motocyklisty, co znacznie przyczynia się do bezpieczeństwa jazdy. Bardzo interesującym rozwiązaniem jest również łazik marsjański wyposażony w mięśnie pneumatyczne służące do sterowania zawieszeniem pojazdu. Z jego działaniem uczestnicy uroczystości w Urzędzie Patentowym, mogli zobaczyć, jak ten wehikuł samodzielnie poruszał się po siedzibie Urzędu (na zdjęciu z prawej wraz z twórcami).

Komisja konkursowa oceniająca zgłoszone rozwiązania przyznaje od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia. Laureaci nagród głównych biorą udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Inicjatywa konkursu Student-Wynalazca, wspomagająca młodych twórców i stwarzająca warunki do popularyzacji i promocji wyników ich pracy twórczej uzyskała akceptację wielu instytucji i partnerów wspierających rozwój młodej wynalazczości m.in. Polskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów. Stąd też aktywna obecność prof. Michała Szoty, prezesa stowarzyszenia podczas finału konkursu.

Uczestnicy wszystkich edycji Konkursu mają okazję promować rozwiązania oraz macierzyste uczelnie także m. in. poprzez udział w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej oraz spotkaniach brokerskich, prezentację w Katalogu Wynalazków Studenckich oraz rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich. Na zdjęciu poniżej tegoroczni laureaci nagród i wyróżnień.


Nagrody Główne:


Łukasz Richter (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) za „Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym”. Współtwórcy: dr Jan Paczesny, mgr Monika Księżopolska-Gocalska, prof. dr hab. Robert Hołyst. Podczas wystawy w Genewie rozwiązanie zdobyło złoty medal z wyróżnieniem, a także nagrodę specjalną Koreańskiego Stowarzyszenia Promocji Wynalazków (KIPA).

Michał Kwiatkowski, Piotr Terebun (Politechnika Lubelska) za „Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska, dr hab. inż. Joanna Pawłat, dr inż. Jarosław Diatczyk.  Na wystawie w Genewie wynalazek zdobył srebrny medal oraz nagrodę specjalną za Najlepszy Wynalazek Międzynarodowy od Krajowej Rady ds. Badań Naukowych z Tajlandii.

Zbigniew Czyż (Politechnika Lubelska) za „Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca” i „Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, dr inż. Konrad Pietrykowski. Na wystawie w Genewie wynalazek zdobył złoty medal oraz nagrodę specjalną za najlepszy wynalazek przyznaną przez Pierwszy Irański Instytut Badaczy i Wynalazców (FIRI).

Dawid Pietrala, Gabriel Bracha (Politechnika Świętokrzyska) za „Mięsień pneumatyczny” (zaimplementowany w podwoziu łazika marsjańskiego). Współtwórcy: dr inż. Paweł Łaski, dr inż. Sławomir Błasiak, dr Jakub Takosoglu, prof. dr hab. inż. Janecki Dariusz. Wynalazek ten na wystawie w Genewie zdobył srebrny medal oraz nagrodę specjalną Koreańskiego Stowarzyszenia Promocji Wynalazków (KIPA).

Bartosz Ambrożkiewicz (Politechnika Poznańska) za „Układ do zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy, zespół do zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy i sposób zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy”. Podczas wystawy w Genewie rozwiązanie zdobyło złoty medal z wyróżnieniem, puchar Szwajcarskiego Automobilklubu, a także dyplom uznania od stowarzyszenia Sarjah Youth ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wyróżnienia:

Zuzanna Jańczuk, Aleksander Promiński (Uniwersytet Warszawski) za „Sposób recyklingu metali szlachetnych z materiałów odpadowych oraz zastosowanie nanocząstek metali szlachetnych uzyskanych tym sposobem”. Współtwórcy: dr Michał Wójcik, dr Wiktor Lewandowski.

Justyna Markiewicz (Politechnika Łódzka) za „Sposób wytwarzania trwałej hydrofobowej powierzchni puchu naturalnego”. Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski, mgr inż. Ryszard Kapica, Adam Małachowski, Bartosz Małachowski.

Wiktor Matysiak, Andrzej Hudecki (Politechnika Śląska) za Cykl wynalazków:
„Materiały kompozytowe o osnowie polimerowej z nanostrukturalną i kompozytową fazą wzmacniającą”. Współtwórcy: dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. Pol.Śl., dr inż. Marcin Bilewicz, dr inż. Marek Sroka.
„Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie ceramicznej z fazą wzmacniającą i sposób jego wytwarzania”. Współtwórcy: dr hab. inż. Tomasz Tański prof. Pol.Śl.

Wiktoria Janas (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) za „Sposób i urządzenie  chroniące  pasażerów zwłaszcza przed skutkami nadmiernych przeciążeń”. Współtwórca: Marcin Janas.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego:

Wyróżnienie marszałka otrzymała Karolina Otwinowska (Politechnika Świętokrzyska) za „Tężnik stalowych płatwi cienkościennych”. Współtwórca: dr inż. Andrzej Szychowski. Nagrodę wręczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Ryszard Białacki z Departamentu Polityki Regionalnej - Koordynator Biura Regionu Świętokrzyskiego w Brukseli.

Wyróżnienia Prezesa Urzędu Patentowego RP:

Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP dodatkowo uhonorowała prof. dr. hab. inż. Mirosława Wendekera (na zdjęciu z lewej), jako po raz kolejny współtwórcę nagrodzonego wynalazku i Stanisława Szczepaniaka, wynalazcę wynalazków, prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX z Kielc oraz członka komisji konkursowej konkursu - czterotomową publikacją: “Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki” pod redakcją prof. dr hab. Bolesława Orłowskiego.

Miło nam również dodać, że obaj wyróżnieni są laureatami Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w edycji 2014 i 2015.

Wyróżnienie specjalne:

Wyróżnienie specjalne organizatorzy konkursu "Student-Wynalazca" przyznali Instytutowi Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dyplom odebrał prof. dr hab. Marek Tkacz - z-ca dyrektora Instytutu.

Nagroda od Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów:

Wszystkim laureatom i wyróżnionym prof. dr hab. inż. Michał Szota, prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wręczył nagrody w postaci zaproszenia do udziału w wystawie IWIS 2016. Jubileuszowa, już X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków organizowana jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to jedyne w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W poprzednich latach na wystawie goszczono wynalazców z ponad 20 państw m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji i Wielkiej Brytanii. Rok temu polscy i międzynarodowi wynalazcy zaprezentowali na wystawie blisko 400 innowacji, stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą również wykłady i prelekcje dotyczące praw własności intelektualnej i przyznawania patentów.

Źródło: Urząd Patentowy RP. Fot. Jerzy Byra


dodano: 2016-06-10 16:27:33