Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Krajowa gospodarka w prognozach ekspertów NBP


Narodowy Bank Polski opublikował wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP z grudnia 2016 r. Wzięło w niej udział 18 ekspertów. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 19 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. Ankieta Makroekonomiczna NBP (NBP Survey of Professional Forecasters) jest adresowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, tj. analityków sektora finansowego, przedstawicieli placówek naukowych, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców.


Prognozy średnioroczne otrzymane w wyniku agregacji opinii

Eksperci Ankiety Makroekonomicznej szacują, że krajowa gospodarka w 2016 r. rozwijała się w tempie 2,7%, o 0,5 pkt. proc. niższym niż oczekiwano w poprzednim kwartale. Prognozy na 2017 r. zostały obniżone w mniejszym stopniu (scenariusz centralny to 3,1%), zaś na 2018 r. pozostały bez zmian (scenariusz centralny równy 3,3%). W 2017 r. tempo wzrostu PKB nie powinno wyjść poza zakres 2,7%–3,4%, a w 2018 r. poza zakres 2,8%–3,8% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa).

Inflacja CPI w 2017 i 2018 r. z dużym prawdopodobieństwem pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Wzrosło jednak wyraźnie prawdopodobieństwo inflacji w paśmie odchyleń od celu (1,5%–3,5%) — obecnie jest ono równe ok. 56% dla 2017 r. i ok. 70% dla 2018 r. Zgodnie ze scenariuszem centralnym inflacja CPI w 2017 r. wyniesie 1,6%, zaś przedział 50-procentowy wskazuje, że nie powinna ona wyjść poza zakres 1,3%–2,1%. W kolejnym roku można się spodziewać inflacji z przedziału 1,6%–2,5%, przy scenariuszu centralnym równym 2,0%.

Eksperci zakładają zgodnie, iż stopa referencyjna NBP w 2017 r. pozostanie na obecnym poziomie (prognoza centralna: ok. 1,5%). Prognozy na 2018 r. są bardziej zróżnicowane, zaś scenariusz centralny to 1,95%.

Prognozy uzupełniające i komentarze uczestników ankiety

Uczestnicy ankiety prognozują, że stopa bezrobocia będzie w dalszym ciągu malała, osiągając 8% w 2017 r. i 7,5% w 2018 r. Spadkowi bezrobocia będzie towarzyszył wzrost wynagrodzeń brutto o 4,6% w bieżącym roku i o 4,8% w kolejnym roku. Kurs PLN/EUR w 2017 r. będzie się kształtował na podobnym poziomie jak w poprzednim roku (4,35), zaś w 2018 r. spodziewane jest nieznaczne umocnienie złotego (do 4,29 PLN/EUR).

Prognozy dotyczące otoczenia polskiej gospodarki nie uległy większym zmianom w ostatnim kwartale. Roczne tempo wzrostu w strefie euro będzie kształtowało się w granicach 1,4%–1,5%. Cena ropy wyniesie 57 USD za baryłkę w 2017 r. i 63 USD za baryłkę w 2018 r.

Eksperci, którzy przekazali komentarze nt. dodatkowych czynników mających wpływ na przedstawiane prognozy, wskazywali na dynamikę inwestycji, zarówno publicznych jak i prywatnych, reakcję płac na obserwowane zmiany na rynku pracy, a także na skutki polityki gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Eksperci zwracali uwagę na utrzymywanie się licznych zagrożeń zewnętrznych, które utrudniają formułowanie prognoz. Pojedyncze komentarze dotyczyły problemów strukturalnych strefy euro, pesymistycznych nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w Europie oraz braku przejrzystości krajowej polityki gospodarczej.


Źrodło: NBP. Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów. Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP. Runda: grudzień 2016 r.


dodano: 2017-01-19 08:38:06