Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kurczą się zamówienia eksportowe


Sygnały o spadającym zapotrzebowaniu na polskie produkty przemysłowe przekładają się na obniżenie produkcji.

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan


Opublikowany kilka dni temu wskaźnik PMI za kwiecień wyniósł 49 pkt, co oznacza szósty miesiąc z rzędu poniżej neutralnego progu 50 (najdłuższy epizod od ponad 6 lat), ale zarazem poprawę względem marcowego wyniku 48,7 pkt. Innymi słowy, wśród menedżerów logistyki przeważa pogląd o dalszym spowolnieniu w gospodarce, ale zmniejsza się przewaga respondentów-pesymistów.

Za ten wynik odpowiada spadek liczby nowych zamówień (siódmy w ostatnich ośmiu miesiącach, jednak przy wygasającym tempie). W szczególności słabo przedstawiają się zamówienia eksportowe, w przypadku których dynamika spadku jest najwyższa od dekady. Sygnały o spadającym zapotrzebowaniu na polskie produkty przemysłowe przekładają się na obniżenie produkcji (ponownie, najdłuższy epizod od sześciu lat, ale przy wygasającej dynamice) oraz zwiększanie zapasów wyrobów gotowych (czwarty miesiąc z kolei) i redukcję zaległości produkcyjnych (dziewiąty miesiąc z rzędu, wysoka dynamika).

W konsekwencji zmniejsza się również zapotrzebowanie na pracę (najszybsze tempo spadku od ponad 6 lat), a zapasy środków produkcji rosną (najszybciej od początku 2018). W przypadku zatrudnienia wyraźnie jednak widać, że nawet przy obecnych spadkach popytu bariery podażowe są wciąż odczuwalne – w tej kwestii panuje jednomyślność we wszystkich źródłach danych.

Obserwowane pogorszenie przekłada się na niższy niż dotąd wzrost cen wyrobów gotowych. Zestawiając to z wciąż wysokim wzrostem kosztów produkcji (w przypadku których bariera podażowa ma fundamentalne znaczenie), oznacza zamykanie przestrzeni dla generowania zysków przez przedsiębiorstwa. Tymczasem mogłyby one posłużyć do budowania poduszki w razie ostrzejszego przebiegu spowolnienia. Tym istotniejszego, że prognozy produkcji w opinii ankietowanych menedżerów logistyki w kwietniu uległy pogorszeniu.


Konfederacja Lewiatan / Sonia Buchholtz


dodano: 2019-05-07 05:55:24