Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Laureaci 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Przyznaniem 2 nagród rezydencyjnych, Nagrody Specjalnej Prezesa Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickiego, Nagrody Specjalnej Jury oraz stypendium artystycznego Fundacji APH zakończył się poniedziałkowy wernisaż wystawy finałowej 17. konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Wydarzenie, które odbyło się w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przyciągnęło wielu zwiedzających, artystów, miłośników i krytyków sztuki. Wystawa prezentowana do 4 lipca br. pozwala dostrzec, jaką optykę względem współczesnych problemów społecznych i artystycznych przyjmują młodzi twórcy.

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii, będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, corocznie daje młodym twórcom przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji konkursu APH, wyróżnienie jury przekłada się na dalszą artystyczną drogę młodych laureatów. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nagrody, staje się autentyczną i inspirującą cezurą w ich karierze.

Laureatem konkursowej Nagrody Głównej został Mateusz Sarzyński, student Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wygrana ta pozwala na skorzystanie z możliwości odbycia miesięcznej rezydencji artystycznej w Residency Unlimited i wyjazdu do światowej stolicy sztuki nowoczesnej
Nowego Jorku. Członkowie jury tak uzasadnili swój wybór: – Za bezkompromisowość, za konsekwentny rozwój niezależny od artystycznych mód, za energię pozwalającą tworzyć 300 obrazów rocznie, za samoświadomość i za to, że ten młody artysta wie, dlaczego i po co leci do Nowego Jorku.

Laureatem Drugiej Nagrody został Jakub Danilewicz, student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Młody twórca spędzi inspirujący miesiąc w Walencji w ramach rezydencji artystycznej na Universitat Politècnica de València. Przyznanie tej nagrody jury uzasadniło słowami:
Wykorzystał swój krótki pobyt na południu Europy do wycięcia z jasnej i ciemnej strony rzeczywistości bardzo pięknego filmu. Jego prace wybiegają w przyszłość, w kierunku, z którym sztuka będzie musiała się zmierzyć.

Po raz pierwszy przyznano również nowe wyróżnienie, ufundowane przez organizatora konkursu – Nagrodę Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Jest nią 6-miesięczne stypendium w wysokości 12 000 zł brutto na wykonanie projektu artystycznego o tematyce związanej z „podróżą”. Laureatem nagrody został Bruno Althamer, student warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wybór uzasadniła Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii:
Artysta ten ujął nas swoją przemyślaną strategią mówienia o sprawach istotnych. W jego twórczości dostrzegamy zarówno dystans, jak i zaangażowanie. Artysta ten łączy również umiejętnie potrzebę żartu oraz powagi. W ten sposób otrzymujemy nową perspektywę patrzenia na rzeczywistość, która zmienia nasze dotychczasowe wyobrażenia.

Niespodziewanie jury konkursowe przyznało w tym roku swoją nagrodę specjalną, którą otrzymała Adelina Cimochowicz, studentka Wydziału Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Decyzję uzasadnił członek jury, Sebastian Cichocki:
Jury doceniło artystkę za to, że jej twórczość czerpie swoją siłę z wrażliwości społecznej, a kierowana emancypacyjnym impulsem artystka używa swojej sztuki do zmiany rzeczywistości społecznej ignorując granice pomiędzy sztuką i aktywizmem. Jest przedstawicielką młodej generacji artystek, które traktują swoją twórczość artystyczną jako obywatelską powinność, czerpiąc z tradycji awangardy XX wieku i poważnie traktując nasycenie pracy zawodowej i codziennych czynności artystyczną wyobraźnią.

Oprócz nagród stypendialnych i rezydencyjnych przyznano także Nagrodę Specjalną, której fundatorem jest Piotr M. Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia. Jej laureatką została Joanna Kunert z ASP w Krakowie. Nagroda obejmuje zlecenie na artystyczną interpretację raportu rocznego z działalności firmy. Podczas wczorajszego wernisażu zaprezentowano efekt takiej współpracy z zeszłoroczną laureatką Nagrody Specjalnej, Agnieszką Mastalerz, którą zainspirował temat marzeń sennych. Współpraca ta przyjęła dwie równoległe formy: pierwsza to publikacja pt. „Poznanie. Trajectory of bodies”, opisująca wyniki finansowe Grupy ERGO Hestia za rok 2017 oraz proces działania artystycznego przeprowadzonego z udziałem pracowników ERGO Hestii. Druga to realizacja artystyczna pt. „Trajectory of bodies”, która pokazuje ideę akcji performatywnej i koncentruje się na tym, co nieprzewidywalne i nie podlega kontroli.

Tegorocznemu przeglądowi najciekawszych propozycji twórczych 25 finalistów konkursu APH towarzyszą także bezpłatne wydarzenia specjalne. W programie wydarzeń towarzyszących znajdują się oprowadzania kuratorskie odpowiadające na potrzeby różnych grup odbiorców. I tak, 26 czerwca o godz. 18.30 organizowane było oprowadzanie po wystawie z audio deskrypcją dla osób niedowidzących i niewidzących. Natomiast 30 czerwca odbędą się 2 oprowadzania: pierwsze – o godz. 11.00 z jurorką konkursu, Bogną Świątkowską; drugie – o godz. 13.00 dla osób niesłyszących z tłumaczem fonicznym (język polski). We wtorek, 3 lipca, w godz. 15.00 – 17.00, wystawę mogą zwiedzać komfortowo osoby z nadwrażliwościami sensorycznymi. W Muzeum obowiązują bowiem wtedy tzw. „ciche godziny”, podczas których nie są organizowane żadne wydarzenia publiczne ani oprowadzania dla grup, a prace emitujące głośne dźwięki i intensywne światło są wyłączone.Finaliści 17. edycji konkursu APH (w kolejności alfabetycznej): Bruno Althamer, Adelina Cimochowicz, Jakub Danilewicz, Przemysław Garczyński, Zuzanna Grochowska, Barbara Gryka, Marcin Janusz, Katarzyna Kalinowska, Hanna Kaszewska, Klaudia Krynicka, Zuzanna Kryńska, Joanna Kunert, Zuzanna Malinowska, Karolina Mądrzecka, Renata Motyka, Jan Możdżyński, Laura Ociepa, Maryna Sakowska, Mateusz Sarzyński, Jana Shostak, Joanna Tochman, Olga Tuz, Natalia Zalewska, Paulina Żmuda, Konrad Żukowski.
Laureaci w kolejności od 2018 roku: Mateusz Sarzyński, Jakub Danilewicz, Bruno Althamer, Joanna Kunert, Adelina Cimochowicz, Katarzyna Szymkiewicz, Józef Gałązka, Agnieszka Mastalerz, Horacy Muszyński, Piotr Urbaniec, Olga Kowalska, Hanna Dyrcz, Krzysztof Maniak, Katarzyna Kimak, Ewa Kasperek, Xavery Wolski, Małgorzata Goliszewska, Matěj Frank, Krzysztof Nowicki, Agnieszka Kobyłecka, Cyryl Polaczek, Michał Batorski, Daniel Cybulski, Natalia Bażowska, Ewa Mrowiec, Łukasz Biliński, Łukasz Patelczyk, Anna Wypych, Aleksandra Prusinowska, Marta Antoniak, Marcin Zawicki, Miłosz Wnukowski, Katarzyna Makieła, Magdalena Melin, Ewa Juszkiewicz, Jakub Rebelka, Anna Kloc, Paulina Maksjan, Kamil Lisek, Tomasz Kucharski, Marek Wrzesiński, Anna Waligórska, Marcin Grzęda, Agnieszka Ledóchowska.

SKŁAD JURY: Piotr M. Śliwicki – przewodniczący jury, prezes Grupy ERGO Hestia; Nathalie Anglès – kuratorka i krytyczka sztuki, dyrektor Residency Unlimited w Nowym Jorku; Sebastian Cichocki – kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;  Jarosław Fliciński – artysta; Magdalena Kąkolewska – prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii; dr Josep Santacreu – prezes hiszpańskiej Grupy DKV Seguros, od 2008 roku partner projektu Artystyczna Podróż Hestii; Paweł Sosnowski – krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda; Michał Suchora – kurator, Galeria BWA Warszawa; Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Bęc Zmiana; Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, dyrektor Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego - oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

Fundator: Grupa ERGO Hestia. Organizator: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. Partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronat Honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych polskich twórców, między innymi poprzez organizację corocznego konkursu Artystyczna Podróż Hestii dla studentów kształcących się na wydziałach i kierunkach artystycznych wszystkich wyższych uczelni w Polsce. Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów do prywatnych kolekcji.
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii organizuje wystawy w ważnych centrach artystycznych w Polsce, promując artystów wyłonionych w ramach konkursu. Wystawom towarzyszą kuratorskie oprowadzania, spotkania z gośćmi specjalnymi, a także warsztaty artystyczne dla rodzin. W zakresie sztuk pięknych Fundacja organizuje również konferencje, seminaria i tematyczne imprezy w kraju i za granicą, akcje artystyczne i kulturalne; prowadzi też działalność informacyjną i wydawniczą dotyczącą promowania młodych polskich artystów.
Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów poszczególnych edycji można oglądać w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy ul. Kostrzewskiego 1. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.

Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii. „Artystyczna Podróż Hestii” to konkurs powołany w 2002 roku z inicjatywy Piotra M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju. W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski.


dodano: 2018-06-27 07:03:41