Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Laureaci Wektorów 30-lecia Pracodawców RP

Wektory 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej trafiły w ręce laureatów – są nimi polskie samorządy. Wektorem Nadziei została uhonorowana Rada Dialogu Społecznego. Wręczono również Wektora Specjalnego, którego otrzymał prof. dr hab. Henryk Skarżyński, twórca Światowego Centrum Słuchu. Galę wręczenia nagród poprzedziła międzynarodowa konferencja.

– Mijające trzy dekady udowodniły, że samorządy to najlepsza i najefektywniejsza forma administracji publicznej. Jubileusz 30-lecia to znakomita okazja, by samorządom podziękować
– powiedział rozpoczynając uroczystość wręczenia Wektorów Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – Samorządy zawsze były najbliżej ludzi i przedsiębiorczości. Dbały o nasze „małe ojczyzny” najlepiej jak to możliwe. Walczyły o pokonanie przeszkód na drodze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – stwierdził.


W kategorii Samorządów Województw, Wektory 30-lecia otrzymały samorządy Mazowsza oraz Pomorza. W kategorii Metropolii i Miast powyżej 500 tys. – samorządy Łodzi oraz Wrocławia, a w kategorii Gmin Miejskich oraz Miejsko-Wiejskich – Nowa Sól. Wszystkie uhonorowane samorządy zostały nagrodzone za „szczególne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości”.

Kapituła nagród Wektorów 30-lecia Pracodawców RP przyznała także Wektora Nadziei – dla Rady Dialogu Społecznego. Odebrała go Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady. „Z nadzieją, że stanie się wzorcem, że nada właściwy kierunek relacjom między rządem a stroną społeczną oraz że wyznaczy standardy nowoczesnego i partnerskiego dialogu” – napisano w laudacji.

„Za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu, która zmieniła ich życie na lepsze. Za opracowanie metod tak pionierskich i tak skutecznych, że stały się one wzorcem dla lekarzy na całym świecie” – Wektora Specjalnego otrzymał profesor dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, światowej sławy specjalista chorób słuchu, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Na konferencji poprzedzającej galę wręczenia nagród, w części panelowej zorganizowano osiem debat dotyczących zarówno analizy minionych trzech dekad, jak i spojrzenia w przyszłość. W panelu „Rozwój gospodarki rynkowej, rozwój przedsiębiorczości, powstanie niezależnych organizacji pracodawców” Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Bank Polski SA przypomniał, że 30 lat temu w Polsce nie było kapitału, nie było dostępu do finansowania zagranicznego, a poziom innowacji był niski.

W ostatnim panelu pt. „Biznesowy cel XXI wieku – neutralność klimatyczna” wzięli m.in. udział Wiceminister Środowiska, Prezydent COP24 Michał Kurtyka oraz Wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski. Wiceminister Kurtyka przypomniał, że dotychczasowe rozumienie neutralności klimatycznej jako kwestii energetyczno-klimatycznych stało się niepełne. Doszły do nich obszary transportowa oraz rolnicza co wymusza dodatkowe działania. W dyskusji podniesiono też wątek niezbędnych analiz, które muszą poprzedzić decyzje dotyczące np. odejścia od węgla w energetyce.

Źródło: Pracodawcy RP


dodano: 2019-12-09 19:55:01