Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Instytut Ekonomiczny NBP opublikował 19 września cokwartalne opracowanie o sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Dotyczy ono II kwartału br. Dane za ten okres wskazują, że poprawiły się wyniki finansowe firm. Ich łączny zysk brutto był wyższy o 17,6 proc. niż w II kwartale 2012 r.

Kłopoty nadal miały duże firmy budowlane, jednak dzięki redukcjom kosztów, w tym zatrudnienia, jako cała branża odnotowały dodatni wynik finansowy.


Poprawa wyniku finansowego w większym stopniu jest efektem zysku z działalności niezwiązanej ze sprzedażą (m.in. wpływy z dywidend) niż lepszego wyniku ze sprzedaży. Firmy osiągały zwiększone zyski ze sprzedaży przede wszystkim dzięki redukcji kosztów, w tym wydatków na usługi obce oraz surowce i materiały. Sama sprzedaż w II kwartale rosła tylko w ujęciu realnym (o około 1,5 proc. r/r), czyli po uwzględnieniu efektów zmian cen. Ponieważ w tym okresie notowano spadek cen produkcji przemysłowej, nominalnie przychody były minimalnie niższe niż przed rokiem.


Choć w II kwartale zmniejszyła się dynamika zadłużenia firm z tytułu kredytów, to po raz pierwszy od trzech kwartałów zanotowano wzrost nakładów inwestycyjnych (o 1,6 proc. r/r). O ożywieniu świadczy również zwiększona wartość nowo rozpoczętych inwestycji. Gorszą wiadomością jest obniżenie się o 1,5 proc. (licząc r/r) liczby zatrudnionych w sektorze dużych przedsiębiorstw.


Analitycy NBP zwracają uwagę, że w II kwartale 2013 r., po raz pierwszy od 1991 r. (odkąd prowadzone są wiarygodne statystyki), polska gospodarka zanotowała kwartalną nadwyżkę w handlu zagranicznym. Nasz eksport towarów i usług był wyższy niż import do Polski.


Źródło: NBP, Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2013 r.
dodano: 2013-09-20 10:32:40