Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Liczba patentów przyznanych przez EPO polskim wynalazcom wzrosła o 20 proc.

Według opublikowanego w środę raportu rocznego Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) liczba polskich zgłoszeń patentowych wzrosła w 2017 r. o 14 proc. (Polacy złożyli do EPO 469 zgłoszeń patentowych). To plasuje Polskę pod względem tempa wzrostu liczby zgłoszeń w europejskiej czołówce i znacznie powyżej średniej UE. Liczba patentów przyznanych polskim wynalazcom, spółkom i instytutom naukowym przez EPO wzrosła w 2017 r. o 20 proc. Polskim wynalazcom przyznano 216 europejskich patentów (180 w 2016 r.). Najwięcej z nich dotyczyło sektora technologii medycznych.

Dzięki 43 zgłoszeniom (w porównaniu z 22 w 2016 roku), sektor technologii medycznych utrzymał wiodącą pozycję w Polsce jako branża z największą liczbą europejskich zgłoszeń patentowych (9 proc. ogólnej liczby polskich zgłoszeń do EPO w porównaniu z 5 proc. w 2016 r.). Drugie miejsce zajął sektor elementów mechanicznych, który odnotował również największy wzrost spośród wszystkich wiodących technologii – o 236 proc. (37 zgłoszeń i 8 proc. wszystkich polskich zgłoszeń, w porównaniu z odpowiednio 11 i 3 proc. w 2016 r.). Na trzecim miejscu znalazła się branża transportowa z 36 zgłoszeniami, w porównaniu z 31 w poprzednim roku (wzrost o 16,1 proc.).

Mimo, iż producent surowców chemicznych Synthos z 12 zgłoszeniami patentowymi zajął pierwsze miejsce w polskim rankingu, polską działalność patentową w 2017 r. ponownie napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe, w odróżnieniu od większości państw europejskich. Cztery z siedmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Drugim najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO (7 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie: producent samolotów Flaris (6 zgłoszeń), Uniwersytet Gdański (6), Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (6) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (5).

W rankingu wojewódzkim prowadzi województwo mazowieckie (32 proc. wszystkich polskich zgłoszeń patentowych), przed małopolskim (16,2 proc.), dolnośląskim (9,6 proc.), oraz śląskim (9,2 proc.).

Liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych w EPO w 2017 r. wyniosła niemal 166 tys., co stanowiło wzrost o 3,9 proc. w porównaniu z 2016 r. Kolejny raz odnotowano zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń z Chin (o 16,6 proc.), które wyprzedziły Szwajcarię i po raz pierwszy znalazły się w piątce najbardziej aktywnych państw (Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Chiny).

– Pod względem patentów 2017 r. był pozytywny dla Europy – powiedział w środę prezes EPO Benoit Battistelli. – Rosnące zapotrzebowanie na europejskie patenty potwierdza atrakcyjność Europy jako wiodącego rynku technologii. Również i europejskie spółki zgłaszały więcej patentów niż kiedykolwiek wcześniej, co dowodzi ich innowacyjnej siły i zaufania do naszego urzędu – oznajmił.

Większość państw europejskich złożyła w 2017 r. więcej zgłoszeń patentowych do EPO niż w poprzednim roku. Wzrost liczby odnotowała Francja (0,5 proc.), Niemcy (1,9 proc.), Wielka Brytania (2,4 proc.), Holandia (2,7 proc.) i Szwecja (4,9 proc.). W 2017 r. spadła natomiast liczba zgłoszeń patentowych z Portugalii (5,7 proc.), Belgii (1,9 proc.) i Finlandii (0,1 proc.).

Podobnie jak w 2016 r. najwięcej zgłoszeń patentowych wpłynęło z branży technologii medycznych, jak również z sektora komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych. Największe wzrosty odnotowano w sektorze biotechnologii, leków i aparatury pomiarowej.

Po raz pierwszy w historii EPO liderem pod względem liczby złożonych zgłoszeń patentowych była spółka z Chin – Huawei. Siemens awansował z szóstego na drugie miejsce. Kolejne zajęły LG, Samsung i Qualcomm. W skład pierwszej dziesiątki weszły cztery spółki europejskie, trzy ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Korei Płd. i jedna z Chin.

Liczący ponad 7 tys. pracowników Europejski Urząd Patentowy jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Siedziba znajduje się w Monachium, a oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Celem EPO jest wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 38 państwach członkowskich EPO.

Źródło: Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)


dodano: 2018-03-09 07:15:34