Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Liderzy zmian łączą naukę, biznes i samorząd z nowoczesną technologią


Ponad 300 uczestników, 30 ekspertów, osiem profesjonalnych warsztatów i jeden sztandarowy cel – upowszechnianie wiedzy o gospodarce 4.0, jej mechanizmach i możliwościach oraz roli jaką w tym wszystkim pełni lider – to przewodnia tematyka czwartej edycji Kongresu Liderów Zmian województwa podlaskiego.


Kongres otworzył dr hab Edward Hościłowicz, rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – organizatora wszystkich edycji: – Współpraca uczelni z firmami, instytucjami z otoczenia biznesu oraz samorządami jest wpisana w misję naszej uczelni, dlatego już po raz czwarty spotykamy się na kongresie, by rozmawiać o zmianach zachodzących w gospodarce i o szczególnej roli liderów tych zmian.

Samorząd w roli lidera

W imieniu marszałka Artura Kosickiego głos zabrała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, która przedstawiła wizję przemysłu przyszłości w województwie podlaskim na przykładzie Doliny Rolniczej 4.0.

 – Marszałkowi Arturowi Kosickiemu przyświeca hasło „ambitne Podlaskie” – rozpoczęła dyrektor Sarosiek. –  Aby powstało Podlasie na miarę ambicji jego mieszkańców, niezbędna jest troska o jego przyszłość. Tą przyszłością jest gospodarka i przedsiębiorczość, której niezwykle ważnym elementem jest przemysł zwany też Przemysłem 4.0. Samorząd województwa jest zdeterminowany, aby przejąć na siebie rolę lidera i koordynatora w jego budowie, której filarem będzie koordynowana przez Urząd Marszałkowski we współpracy z rządem i Komisją Europejską Dolina Rolnicza 4.0.

Wykłady i roboty

Prelegentami pierwszego dnia Kongresu byli także: Andrzej Sołdaty – lider projektu Platforma Przemysłu Przyszłości w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który opowiedział o stymulowaniu transformacji krajowego sektora przemysłowego. Prof. Elżbieta Mączyńska z PTE –  mówiła o rewolucji 4.0, jako wyznaczniku przemian w gospodarce i funkcjonowaniu państwa i Jacek Santorski z Akademii Psychologii Przywództwa, który przygotował specjalnie na Kongres wykład nt. „Radykalna merytokracja – kompetencja przyszłości”.

Atrakcją Kongresu była możliwość dotknięcia nowoczesnych technologii, dzięki stanowiskom technologii 4.0  prezentowanym podczas dwóch dni imprezy. A referat obsługi inwestorów i promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował ofertę gospodarczą województwa podlaskiego oraz potencjał lokalnych przedsiębiorców.

W sobotę, 6 kwietnia – podczas drugiego dnia Kongresu – odbyły się warsztaty z ekspertami z różnych dziedzin.


Źródło: UMWP. Fot. Anna Augustynowicz i Anna Jurgilewicz


dodano: 2019-04-08 06:53:21