Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Jej celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Dane dotyczą stanu na 31 lipca 2017 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera następujące informacje:

    •    Tytuł projektu,
    •    Skrócony opis,
    •    Numer umowy/decyzji,
    •    Nazwa beneficjenta,
    •    Fundusz,
    •    Program,
    •    Priorytet,
    •    Działanie,
    •    Poddziałanie,
    •    Wartość projektu (w zł, dla projektów EWT w euro),
    •    Wydatki kwalifikowalne (w zł, dla projektów EWT w euro),
    •    Wartość unijnego dofinansowania (w zł, dla projektów EWT w euro),
    •    Poziom unijnego dofinansowania w procentach (w %),
    •    Forma finansowania,
    •    Miejsce realizacji projektu,
    •    Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt,
    •    Data rozpoczęcia realizacji projektu,
    •    Data zakończenia realizacji projektu,
    •    Projekt konkursowy czy pozakonkursowy,
    •    Dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt,
    •    Obszar wsparcia projektu,
    •    Cel projektu,
    •    Cel uzupełniający dla projektów EFS,
    •    Projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania.

W przypadku programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na liście uwzględnione są tylko projekty realizowane w ramach programów zarządzanych przez Polskę
– tj. Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju. Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020


dodano: 2017-08-02 07:05:30