Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Młodzi naukowcy na START – rusza konkurs o stypendia

Do 31 października młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Program START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych naukowców w początkach kariery badawczej, tak aby mogli oni w pełni poświęcić się pracy naukowej. Każdy laureat może liczyć na wsparcie w wysokości ponad 20 tys. zł rocznie. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.


– Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy „w nauce” i zachęcanie ich do kontynuowania ich kariery naukowej. To jest dla młodych ludzi pomoc w tym, żeby nie chałturzyli, nie dawali korepetycji, nie myli okien w sobotę i niedzielę, tylko żeby rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej
– mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 30 roku życia. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

Nabór do edycji 2017 jest już otwarty. Wnioski w konkursie START 2017 można składać od 23 września do 31 października br.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie Fundacja zachęca do zapoznania się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o kryteriach i sposobie oceny wniosków oraz opis poszczególnych etapów konkursu.

Uwaga!
Zgodnie z nowym regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest robiona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2016 r. włącznie FNP przyznała 3336 stypendiów na kwotę ponad 72,5 mln zł. Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku. Fundacja przyznaje w nim około 100 stypendiów. Współczynnik sukcesu wynosi ok. 10 %.

Źródło: Materiały prasowe


dodano: 2016-09-26 08:16:12