Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Małopolskie wsparcie dla nowatorskich pomysłów dotyczących usług opiekuńczych

Do osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, starszych oraz ich opiekunów skierowany jest Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, czyli nowy projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – instytucji Województwa Małopolskiego. W jego ramach dofinansowanie uzyska 40 nowatorskich pomysłów dotyczących usług opiekuńczych, a 6 z nich – dodatkowo – zostanie upowszechnionych w Polsce i wdrożonych do powszechnej praktyki. Pierwszy nabór wniosków zaplanowano na początek 2017 roku.

– W Małopolsce wzrasta liczba osób niesamodzielnych z powodu wieku i niepełnosprawności. Coraz więcej osób potrzebuje wsparcia, pomocy medycznej, a także zwykłej uwagi, aby móc zachować samodzielność i sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi codzienność. Bardzo często ciężar zapewnienia stałej pomocy takim osobom spoczywa na członkach ich rodzin. Niejednokrotnie dzieje się to kosztem ich pracy zawodowej i wiąże z brakiem czasu na odpoczynek czy kłopotami finansowymi
– mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

Odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych, bardziej skutecznych metod wsparcia osób zależnych i ich opiekunów jest Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (MIIS) – projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym założeniem projektu MIIS jest znalezienie nowatorskich pomysłów w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych, także tych stosowanych lokalnie, które nie miałyby szans na rozwój bez odpowiedniego wsparcia. MIIS zakłada bowiem wsparcie finansowe na dopracowanie i przetestowanie 40 rozwiązań, z których 6 najlepszych zostanie upowszechnionych w Polsce i wdrożonych do powszechnej praktyki.

Na dofinansowanie swoich pomysłów w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi mogą liczyć m.in. osoby fizyczne, organizacje, jednostki sektora publicznego, przedsiębiorstwa, a także partnerstwa pomiędzy nimi.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Wszelkich informacji udziela też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (tel. 12 639 15 35).


Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


dodano: 2016-09-13 07:51:17