Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Mazowiecki Urząd Wojewódzki dzięki e-usługom bliżej mieszkańców

Mazowieckie urzędy coraz częściej sięgają po unijne środki na informatyzację. Wkrótce wsparcie z UE otrzyma także Mazowiecki Urząd Wojewódzki, gdzie w połowie 2018 roku uruchomione zostaną nowoczesne e-usługi administracyjne. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 7,9 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie projektu podpisali marszałek Adam Struzik i wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.
 
– To jest bardzo ważny projekt. Myślę, że przyczyni się do budowy tzw. społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu. Dzięki niemu bowiem mieszkańcy zyskają dostęp do usług, realizowanych przez instytucje rządowe drogą elektroniczną – podkreślił podczas konferencji marszałek Adam Struzik.
 
Dzięki wsparciu unijnemu, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w podległych wojewodzie jednostkach administracji rządowej (JAR), zostanie wdrożony system informatyczny, który zwiększy liczbę, dostępność i jakość oferowanych e-usług.
 
– Zależy nam przede wszystkim na tym, aby mieszkańcy nie musieli przyjeżdżać do urzędu w celu załatwienia swoich spraw. Poza tym takie nowoczesne rozwiązania na pewno usatysfakcjonują też przedsiębiorców, którzy cenią sobie szybkie i terminowe prowadzenie formalności – powiedział wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.
 
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wyposażenie serwerowni, usługi techniczne i doradcze. Planowana jest integracja istniejącego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją z nowymi usługami elektronicznymi i portalem usługowym klienta. Powstanie jeden punkt dostępu do katalogu e-usług publicznych zespolonej administracji rządowej województwa mazowieckiego. W ramach projektu wdrożonych zostanie 105 e-usług publicznych skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców i administracji publicznej (samorządowej).
 
W wyniku realizacji projektu mieszkańcy będą mieli zapewniony stały i szybki dostęp do informacji. Elektroniczna administracja umożliwi załatwienie wielu spraw na odległość, co pozwoli zaoszczędzić czas i koszty związane z dojazdem. Platforma umożliwi pełną realizację części spraw w formie elektronicznej bez konieczności wizyty w urzędzie. Będzie można elektronicznie dokonać płatności za usługi, sprawdzić status sprawy poprzez platformę usług, e-mail lub SMS czy też zarezerwować termin wizyty w urzędzie. Przy projekcie e-usług kładziony będzie nacisk na poprawę jakości procesu komunikacji pomiędzy obywatelem a urzędem. Poza tym w urzędzie poprawi się bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych danych.
 
Projekt jest zbieżny z założeniami Ministerstwa Cyfryzacji co do rozwoju e-usług ze względu na planowaną integrację z rejestrami publicznymi oraz ePUAP2, wdrożenie płatności elektronicznych, dostarczenie e-usług o wysokim stopniu dojrzałości czy uwzględnienie wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto do procedur urzędowych zostanie wprowadzony kwalifikowany podpis elektroniczny, co znacznie usprawni obieg dokumentacji i ograniczy wykorzystanie papieru. Dzięki nowym rozwiązaniom  znacznie łatwiej będzie  załatwiać sprawy w urzędzie, a czas obsługi obywateli i przedsiębiorców skróci się.
 
Projekt ma charakter kompleksowy, zakłada zmodernizowanie wszystkich obszarów działania urzędu i stanowi pierwszy krok do dalszej integracji systemu z architekturą IT państwa oraz planowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji Platformą Usług i Danych.


Źródło: UMWM
 

dodano: 2016-10-07 07:51:20