Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Miliardy na badania, rozwój i wdrożenia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej krajowy instrument, z którego finansowane są badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację w latach 2014-2020 przeznaczono ponad 36 mld złotych. Ponad połowa tej kwoty, blisko 22 mld zł, znajduje się w dyspozycji NCBR. NCBR – jako agencja wykonawcza MNiSW – zajmuje się wspieraniem prac rozwojowych i badań przemysłowych, komercjalizacji prac B+R oraz współpracy między sektorem nauki oraz biznesu.

Wszystkie te cele realizowane są przede wszystkim z wykorzystaniem środków z POIR. W ramach obecnej perspektywy finansowej od 2015 roku, NCBR uruchomił już 16 konkursów i wyłonił do dofinansowania ponad 600 projektów, przeznaczając na ten cel ponad 5 mld zł.

– W ramach PO Inteligentny Rozwój na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w programach i konkursach NCBR przeznaczyliśmy prawie 22 mld złotych.  Realizując cele postawione w Strategii Gowina oraz Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, NCBR wspiera nowatorskie projekty przedsiębiorców i naukowców, które przełożą się na rozwój gospodarczy i poprawę jakości życia Polaków – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Nie poprzestajemy przy tym na kontynuacji już wprowadzonych mechanizmów wsparcia komercjalizacji B+R. Korzystając z najlepszych światowych doświadczeń, na przykład amerykańskiej agencji DARPA, wprowadzamy nowe rozwiązania, stawiając ambitne, ale konkretne cele, zapewniając publiczne wsparcie dla innowacyjnych projektów wysokiego ryzyka – podkreśla wicepremier Gowin.
– Współfinansując nowatorskie projekty przedsiębiorców i naukowców, pomagamy zmniejszyć ryzyko związane z realizacją prac B+R, przyczyniając się do lepszej i szybszej komercjalizacji badań. Obserwując dotychczasowe efekty naszych działań, mierzone zarówno wzrostem nakładów przedsiębiorców na badania i rozwój, jak i rosnącą liczbą jednostek naukowych współpracujących z firmami w obszarze B+R, liczymy na dalszą poprawę wskaźników innowacyjności polskiej gospodarki w najbliższych latach
– mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pod koniec roku NCBR rozpoczął realizację nowego instrumentu finansowego – programu BRIdge VC. Powstał Fundusz Funduszy, którym zarządzać będzie PFR Venture. Jego kapitalizacja wyniesie 450 mln euro – połowę tej kwoty zapewnia NCBR, a połowa zostanie zapewniona przez inwestorów prywatnych. Uruchomione w ramach programu fundusze VC będą finansowały projekty inwestycyjne o podwyższonym profilu ryzyka w formie inwestycji kapitałowych w technologiczne spółki z sektora MŚP. Centrum wyłoniło także partnerów w programie BRIdge Alfa. W jego ramach powstaną kolejne wehikuły inwestycyjne, które pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju.
 
Plany na rok 2017 – trzy nowe sektory

W 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało większość  ustanowionych wcześniej programów, tj. „szybką ścieżkę” – z rekordowym budżetem 2,75 mld zł, programy sektorowe, „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” i „Projekty aplikacyjne”. Uruchomi także trzy nowe programy sektorowe dla:
 
    •    sektora farmaceutycznego (alokacja 190 mln zł),
    •    sektora recyklingu surowców mineralnych i drewna (alokacja 90 mln zł),
    •    sektora leśno-drzewnego i meblarskiego (alokacja 120 mln zł).
 
Uruchomi także dwa nowe Wspólne Przedsięwzięcia: z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA, Gaz System SA, tzw. „INGA” (alokacja 200 mln zł) oraz z PKP Polskie Linie Kolejowe (alokacja 25 mln zł).
 
NCBR szacuje, że na koniec 2017 roku wartość dofinansowania w podpisanych z beneficjentami umowach może osiągnąć wartość 10 mld zł, czyli zbliży się do 50 proc. alokacji PO IR, będącej w dyspozycji NCBR.

 
Źródło oraz aktualne informacje o konkursach ogłaszanych przez NCBR w ramach POIR dostępne są na stronie www.ncbr.gov.pl.


dodano: 2017-01-23 07:52:27