Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Milionowe granty na rozwój polskiego przemysłu do roku 2020

Nowe ciało powołane przez Komisję Europejską – Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – wspiera rozwój najlepszych innowatorów w dziedzinie przemysłu oraz badań i rozwoju, również polskie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz placówki badawczo-rozwojowe. W sumie w latach 2018-2020 mogą pozyskać 2,7 mld euro na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Przeznaczono na ten cel fundusze z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

– Budowanie silnej pozycji polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych wymaga nowego spojrzenia na relacje pomiędzy nauką i biznesem. Instrumenty, które oferuje w tym zakresie Unia Europejska, stanowią szansę na dokonanie przez firmy oraz placówki naukowe i badawczo-rozwojowe swoistego skoku technologicznego. Innowacyjna gospodarka oparta  na wiedzy, wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oparte na myśli oraz kreatywności polskich innowatorów to cel, do którego dążymy. Jestem przekonany, że w przeciągu najbliższych dwóch lat czeka nas prawdziwa eksplozja innowacyjności. Polscy przedsiębiorcy oraz naukowcy są gotowi na wyzwania przyszłości, ale jako minister nauki i szkolnictwa wyższego mam nadzieję, że dzięki sprawnemu wykorzystaniu dostępnych funduszy na badania i rozwój już wkrótce uda im się przyszłość wyprzedzić. I szczerze im tego życzę – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Jak skutecznie aplikować o granty

12 kwietnia 2018 w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona temu zagadnieniu, podczas której przedsiębiorcy oraz naukowcy będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie aplikować o granty. Honorowymi patronatami objęli ją wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK), a zaproszeni do udziału zostały polskie  jednostki naukowe, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, beneficjenci grantów z Programu Ramowego Horyzont 2020, ewaluatorzy wniosków projektowych, a także przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej.
 
 –  Konferencja, którą 12 kwietnia organizujemy w Warszawie, będzie platformą umożliwiającą transfer wiedzy na temat możliwości pozyskiwania przez polskie podmioty pieniędzy na badania i rozwój w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Będzie to również okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami firm i jednostek naukowych, którym już udało się pozyskać środki na realizację innowacyjnych projektów. Do końca bieżącej perspektywy budżetowej pozostały niespełna  dwa lata, dlatego szczególnie nam zależy, aby polskie podmioty, w których drzemie ogromny potencjał, zdobyły jak najwięcej pieniędzy na innowacje i tym samym budowały konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora KPK.
 
Do tej pory polskie podmioty – duże, małe i średnie firmy oraz jednostki naukowe – w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 pozyskały granty o łącznej wartości przekraczającej 291 mln euro. Tymczasem ogółem podmioty ze wszystkich państw Unii Europejskiej zdobyły ponad 30,6 mld euro.
 
Gdzie i kiedy

Organizowana przez KPK konferencja dotycząca finansowania projektów badawczo-rozwojowych przez Europejską Radę ds. Innowacji ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020 odbędzie się 12 kwietnia w Centrum Kreatywności „Targowa” w Warszawie (ul. Targowa 56). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.30. Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej KPK (www.kpk.gov.pl).
 
Partnerami merytorycznymi konferencji poświęconej finansowaniu przez Europejską Radę ds. Innowacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Enterprise Europe Network, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Konferencja Lewiatan oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.


Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


dodano: 2018-03-30 07:24:22