Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Miliony dla lubelskich firm

W Lublinie rozstrzygnięto najbardziej oczekiwany konkurs dla przedsiębiorstw na działania inwestycyjne. Łącznie wpłynęło 465 wniosków, z których 193 otrzyma dofinansowanie. Trafi do nich ponad 244 mln zł w ramach podpisanych umów działania 3.7 z RPO WL 2014-2020. Beneficjentami są przedstawiciele różnych dziedzin. Fantom do kontroli jakości obrazowania tomografów komputerowych, agregat do bezorkowej uprawy przedsiewnej czy inteligentne narzędzia informatyczne – to niektóre projekty, jakie otrzymają wparcie.– Przedsiębiorcy czekali na tę chwilę pięć lat. Możemy być dumni, że przyznaliśmy już 700 mln zł dotacji dla przedsiębiorców. Naszym planem jest osiągnięcie poziomu 1,3 mld do końca roku – powiedział Sławomir Sosnowski, marszałek województwa.

Dotacja oznacza szereg korzyści dla przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa.  Maksymalne wsparcie to nawet 2 mln złotych. Pozyskane pieniądze przede wszystkim przeznaczone zostaną na wprowadzenie innowacyjnych produktów oraz usług. Przy pomocy środków unijnych z RPO WL 2014-2020 powstają inwestycje proinnowacyjne, które zmieniają jakość życia nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w całym kraju.

– Cieszy nas fakt, że te pieniądze trafią szybko na konta przedsiębiorstw, a finalnie wzmocnią gospodarkę regionu – powiedział Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP.

To pierwszy od ponad 5 lat konkurs inwestycyjny dla mikro i małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Ostatni raz właściciele mikro i małych przedsiębiorstw mogli starać się o bezzwrotną dotację unijną w 2012 roku.


Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego


dodano: 2017-05-04 06:23:23