Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Mniejsza inflacja w sierpniu

Po opublikowaniu przez GUS wskaźnika inflacyjnego za sierpień 2012 r., z którego wynika, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych spadły o 0,3 proc., eksperci Ministerstwa Gospodarki uważają, że jest on zgodny z oczekiwaniami. W odniesieniu do sierpnia 2011 r. były one wyższe o 3,8 proc.

Analitycy MG oczekują, że we wrześniu wskaźnik inflacji nieznacznie wzrośnie, a w kolejnych miesiącach będzie się obniżać. We wrześniu 2012 r. roczny wskaźnik inflacji będzie zbliżony do 3,9 proc. Spadek cen mogą ograniczać wciąż wysokie ceny żywności i surowców na rynkach światowych. Niepewność związana jest też ze skalą spowolnienia gospodarczego.

Z danych GUS wynika, że w sierpniu 2012 r., w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie spadki cen żywności (o 1,3%), a także odzieży i obuwia (o 2,8%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,28 pkt proc. i 0,13 pkt proc. Wyższe ceny towarów i usług w zakresie transportu (o 0,7%) oraz mieszkania (o 0,1%), podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i 0,03 pkt proc.


Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. r., wyniósł 3,8% (wobec 4,0% w lipcu br.) i utrzymał się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5%). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 5,0%), wzrost cen żywności (o 5,4%), a także w zakresie transportu (o 6,5%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,31 pkt proc., 1,16 pkt proc. i 0,60 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,1%) obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,24 pkt proc.


Źródło: GUS, Wyniki wstępne, 13.09.2012 r. - Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2012 r.dodano: 2012-09-13 16:01:46