Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Możliwość dofinansowania przedsiębiorstw z sektora MSP, prowadzących działalność w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorstwa z sektora MSP – prowadzące działalność w Polsce Wschodniej, które potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania wzornictwem lub planują wprowadzić na rynek nowe produkty, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" PO PW – na cykl spotkań informacyjnych, które odbędą się w 5 miastach Polski Wschodniej.

Podczas organizowanych spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci poznają m.in. szczegóły dotyczące działania, kryteria wyboru projektów oraz procedurę ubiegania się o dofinansowanie.

Drugą część spotkań – warsztaty – poprowadzą eksperci ds. wzornictwa, którzy omówią następujące kwestie :
  • definicję designu i jego rola w biznesie,

  • design a innowacje,

  • co to jest service design i dlaczego warto projektować usługi,

  • przykłady sukcesu innych firm wykorzystujących design, z Polski (case study),

  • jak będzie wyglądał audyt i proces projektowy w działaniu,

  • jakich błędów w założeniach należy się wystrzegać,

  • efekty możliwe do osiągnięcia na różnych poziomach działania firmy: strategia, kultura organizacyjna, procesy wewnętrzne, produkt, usługa, rynek, komunikacja.

Spotkania informacyjne, zgodnie z ustalonym harmonogramem, będą realizowane w największych miastach Polski Wschodniej: Białystok, Olsztyn, Kielce, Rzeszów i Lublin.


Warunkiem wzięcia udziału jest rejestracja on-line za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Źródło: PARPdodano: 2016-08-02 08:39:01