Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Możliwość wyboru

Jerzy Byra


Na niekonwencjonalne działania w gospodarce mogą sobie pozwolić, albo firmy mało doświadczone i traktujące swoją działalność niefrasobliwie, a przez to mało wiarygodne, albo firmy o ugruntowanej, stabilnej pozycji na rynku. Międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz na pewno należy do tej drugiej grupy przedsiębiorstw. Dość powiedzieć, że wg pisma „Fortune", Allianz ubezpiecza 20% firm, które znajdują się na liście 500 największych przedsiębiorstw. Jest drugą co do wielkości instytucją finansową na świecie pod względem przychodów. W roku 1996 wyniosły one 57 miliardów dolarów.

Dla porównania przychody budżetowe Polski w tym samym okresie to 35 miliardów dolarów. Tak wysokie przychody dają towarzystwu 23 miejsce wśród 500 największych światowych przedsiębiorstw oraz według „Financial Times" 12 miejsce wśród najbardziej szanowanych i renomowanych firm w Europie. Ranking ten powstał na podstawie opinii szefów 1800 największych przedsiębiorstw Europy.

Tradycje firmy

Allianz rozpoczął działalność w Berlinie w 1890 roku, jednak ubezpieczeniowe tradycje firmy sięgają roku 1835, kiedy to powstało Bayerische Yersicherungsbank (ubezpieczeniowa część Bayersiche Hypoteken und Wechsel Bank). Bayersiche Yersicherung zostało włączone do towarzystwa Allianz w r. 1923. W kolejnych latach XX wieku Allianz był wzmacniany przez wiele innych firm, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Francji i Włoch.
     Działalność towarzystwa związana była z tak wielkimi historycznymi wydarzeniami, jak trzęsienie ziemi w San Francisco w 1906 r. i zatonięcie Titanica w 1912 r. .Allianz pokrył część strat wynikłych z tych katastrof.

Aktywa

Dziś Allianz działając w ponad 50 krajach świata, każdego dnia wypłaca swoim klientom średnio 150 milionów DM w ramach odszkodowań ubezpieczeniowych. Aktywa firmy ogółem wynoszą 344 miliardy DM, a składka przypisana brutto za rok 1996 wyniosła 74,6 miliarda DM. Jest to 17 razy więcej, niż zebrały w tym samym czasie wszystkie działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe. Rezerwy ubezpieczeniowe firmy wynoszą 262,6 miliarda DM.

Działania wspierające

Własne centrum rozwoju technologii prowadzi badania m.in. nad bezpieczeństwem podróżnych korzystających z samochodów, opracowuje metody efektywnych napraw uszkodzonych pojazdów, bada procesy korozji. Towarzystwo było także inicjatorem i orędownikiem wprowadzenia immobilizerów w samochodach w Niemczech, a później w innych krajach Unii Europejskiej.
     W 1990 roku, w setną rocznicę utworzenia, Allianz powołał fundację, której głównym celem jest ochrona środowiska, a także wspieranie rozwoju nauki, podnoszenie standardów życia, edukacja. Fundusz założycielski tej organizacji wynosi 100 milionów marek.

Polski Allianz

Polska gałąź towarzystwa rozpoczęła działalność na podstawie licencji Ministerstwa Finansów z dnia 14 listopada 1996 roku (Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz BGŻ Polska S.A.) oraz z dnia 28 lutego 1997 roku (Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz BGŻ Polska »Życie« S.A.). Polski Allianz jest spółką akcyjną, w której 50,5 proc. udziałów posiada Allianz Group, 49 proc. udziałów jest własnością Banku Gospodarki Żywnościowej, 0,5 proc. firmy Apollon (która należy do Allianz). Kapitał akcyjny towarzystwa, które oferuje ubezpieczenia majątkowe wynosi 15 milionów złotych, natomiast firmy oferującej ubezpieczenia na życie - 14 milionów złotych. Zabezpieczenie kapitałowe towarzystwa ubezpieczeniowego jest tym ważniejsze, iż Allianz rozpoczął działalność w Polsce... od wypłacenia odszkodowań odziedziczonych po upadłym towarzystwie Fenix.
     Wybór polskiego partnera towarzystwa Allianz w pewnym stopniu wynikał z ograniczeń istniejących w krajowym systemie prawnym - dla ochrony polskiego rynku ubezpieczeniowego do dnia l stycznia 1999 roku wprowadzono ograniczenia możliwości działania zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych.

Strategia

Ważniejszą przesłanką wyboru na partnera Banku Gospodarki Żywnościowej była jednak strategia firmy ukierunkowana na pełne zaspokajanie potrzeb klientów, zwłaszcza tych, którzy mieszkają poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Tam bowiem mają swoje siedziby Banki Spółdzielcze związane z Bankami Regionalnymi i BGŻ.
     Sprzedaż ubezpieczeń Allianz poprzez sieć banków jest dla strategów Allianz inspiracją i wyzwaniem.
     Inspiracją, bo rozbudowana sieć dystrybucji ubezpieczeń oparta o placówki banków spółdzielczych daje szansę na maksymalne przybliżenie oferty ubezpieczeniowej do potencjalnego klienta.
     Wyzwaniem, bo skierowanie nowoczesnej oferty ubezpieczeniowej do uboższej części Polaków, do mieszkańców wsi i małych miasteczek, dla których ubezpieczenia dotąd kojarzyły się często wyłącznie z koniecznością opłacania obowiązkowej daniny. Tylko mocna, stabilna firma mogła pokusić się o próbę przełamania bagażu tych złych doświadczeń, próbę niekonwencjonalnego wejścia na dziewiczą część rynku ubezpieczeniowego.

Kanały dystrybucji
 
Allianz prowadzi sprzedaż różnych typów ubezpieczeń (komunikacyjne, majątkowe, na życie) poprzez kilka kanałów dystrybucji. Pierwszy to agenci firmy, którzy oferują wyłącznie ubezpieczenia Allianz. Do końca roku 1998 towarzystwo utworzy 30 oddziałów w największych miastach wojewódzkich kraju oraz przeszkoli 2000 agentów. Drugim ważnym ogniwem systemu dystrybucji są wspomniane banki spółdzielcze związane z bankami regionalnymi i BGŻ. Trzeci kanał to wyselekcjonowani brokerzy ubezpieczeniowi. Oczywiście klienci nie muszą korzystać ze wszystkich ubezpieczeń jednocześnie. Ważne jest by mieli możliwość wyboru.
     Wspomagającym dystrybucję już niedługo stanie się Karta Allianz, która każdego klienta będzie uprawniać do korzystania z wielu ułatwień ze strony towarzystwa.
(luty 1998)

Paweł Dangel (lat 42). Po ukończeniu wyższych studiów reżyserii, zanim trafił do ubezpieczeń, pracował w teatrach w kraju i Londynie. Jak twierdzi, studia oraz praktyka w teatrze daty mu możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych w pełnionej przez niego funkcji managera, którą sprawuje obecnie jako prezes dwóch firm: Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz BGŻ Polska S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz BGŻ Polska Życie S.A.
     Reżyseria jako szkoła zarządzania stała się doskonałym fundamentem dla późniejszych szkoleń z zakresu marketingu, finansów, ubezpieczeń i zarządzania organizowanych m.in. przez firmy Bacon & Woodrow, UMRĄ, Swiss Re, Lincoln National, w których uczestniczył w Wielkiej Brytanii, USA i Holandii. Właśnie w Wielkiej Brytanii - kraju, który posiada szczególnie rozbudowany i prestiżowy rynek finansowy - rozpoczął karierę w ubezpieczeniach. Od roku 1985 przechodził przez kolejne etapy drogi zawodowej jako: agent, manager, a następnie dyrektor. Pracował w takich towarzystwach jak: Royal Life, Lincoln National i MGM Assurance.
     W 1994 roku powrócił do Polski, aby założyć Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A. Pełniąc w nim funkcje wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. sprzedaży i marketingu, miał decydujący wpływ na sukces rynkowy firmy. Jak mówi, budowa towarzystwa od podstaw była kolejnym interesującym wyzwaniem w jego życiu zawodowym. Podobnie jak tworzenie Towarzystw Allianz BGŻ Polska S.A. i Allianz BGŻ Polska Życie S.A. Ten rodzaj pracy ceni sobie szczególnie, ponieważ wymaga kreatywności oraz umożliwia rozwój intelektualny.
     Jeśli uda mu się znaleźć czas podróżuje, dużo czyta, lubi oglądać dobry teatr. Żona z zawodu jest aktorką, mają dwie córki (7 i 13 lat). Pytany o receptę na sukces, odpowiada: „W każdej pracy ważne są otwartość, kreatywność, pracowitość. Natomiast w ubezpieczeniach podobnie jak w teatrze, liczy się przede wszystkim człowiek. Trzeba chcieć być z ludźmi, być na nich wrażliwym. To pozwala tworzyć dobry zespół”.


dodano: 2012-01-02 13:20:00