Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Morskie farmy wiatrowe szansą dla Polski

W trakcie corocznej konferencji dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej, eksperci Konfederacji Lewiatan podkreślają, że wykorzystanie potencjału morskiej energetyki wymaga pilnie m.in. przyjęcia celu politycznego budowy 6–8 GW w morskich farmach wiatrowych do roku 2035. Morskie Farmy Wiatrowe mogą być budowane z dominującym udziałem polskiego przemysłu.Klaus-Diter Borchardt, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Energi (Komisja Europejska), wskazuje na wielką szansę jaka stoi przed Polską, która ma doskonałe warunki do wykorzystywania tego źródła energii. Poparcie dla rozwoju Morskich Farm Wiatrowych płynie również z rządu m.in. od Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poseł Zbigniew Gryglas, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej wskakuje na konieczność stworzenia sektorowej strategii: Narodowego Programu Rozwoju MEW. Daria Kulczycka z Konfederacji Lewiatan podkreślała, że program rozwoju MEW jest korzystny dla przedsiębiorców, odbiorców energii oraz będzie stanowić znaczący kapitał na przyszłość, gwarantując rozwój w duchu innowacji oraz budując tak istotny kapitał społeczny.

Wszyscy podkreślają, że w Polsce potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest duży, ale na razie niewiele się dzieje. Potencjał polskiej/rodzimej morskiej energetyki wiatrowej – oceniany jest na 8
10 GW. Należy dołożyć starań, aby ułatwić w Polsce rozwijanie tego sektora wytwarzania energii, zarówno poprzez podejmowanie decyzji strategicznych, jak i ułatwienia regulacyjne. Konfederacja Lewiatan wspiera te działania, pomagając podmiotom zaangażowanym w realizacje projektów w usuwaniu barier.

Źródło: Konfederacja Lewiatam


dodano: 2018-03-05 06:43:06