Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
NCBR przeznaczy miliard złotych na zintegrowane programy nauczania szkół wyższych

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będące agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponownie ogłasza konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach konkursów, uczelnie otrzymają środki, które pozwolą poprawić funkcjonowanie i ofertę dydaktyczną polskich uczelni. Skorzystają na tym przede wszystkim studenci. 

– Efektywne kształcenie na polskich uczelniach przełoży się na dalszy rozwój naszej gospodarki. W ramach konkursów ZPU zrealizowane zostaną m.in. działania podnoszące kompetencje kadr czy zwiększające  umiędzynarodowienie przez włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Ubiegające się o dofinansowanie projekty powinny obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 lub 4 (w zależności od konkursowej ścieżki) z poniższych modułów:
  • moduł programów kształcenia,
  • moduł podnoszenia kompetencji,
  • moduł programów stażowych,
  • modułu wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier),
  • modułu studiów doktoranckich,
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

– Konkursy są szansą rozwoju praktycznych umiejętności studentów, którzy oprócz uzyskanej w toku studiów wiedzy, będą mieli możliwość przygotowania się do przyszłego zawodu dzięki wysokiej jakości programom stażowym powiązanym z realizowanymi programami kształcenia. Dzięki temu będą lepiej przygotowani na czekające ich wyzwania zawodowe – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe publiczne i niepubliczne. Konkursy realizowane są w formie trzech ścieżek, w zależności od wielkości uczelni. Dzięki temu mniejsze uczelnie nie będą musiały rywalizować o środki z większymi. Projekty powinny trwać od 18 do 48 miesięcy. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi od 3 do nawet 40 mln zł.
 
Nabór wniosków, w ramach wszystkich ścieżek, rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 5 października 2018 r. Więcej informacji o Zintegrowanych Programach Uczelni dostępne jest na stronie NCBR.


Źródło: NCBR
 

dodano: 2018-05-10 07:00:09