Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
NCBR wesprze innowacyjność w regionach

Już w pięciu województwach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało porozumienie z władzami samorządowymi, by wspólnie wspierać badania naukowe i prace rozwojowe w poszczególnych regionach. Zakres porozumienia obejmuje współpracę przy zarządzaniu i realizacji programów regionalnych i krajowych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz innych inicjatyw, które bezpośrednio przekładają się na podniesienie innowacyjności Polskiej gospodarki.

Celem zawartych umów jest także podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych, w szczególności w zakresie promocji idei innowacyjności, transferu nowoczesnych technologii oraz podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji wyników badań.
 
Ostatnie porozumienie podpisane zostało przez Leszka Grabarczyka, zastępcę dyrektora NCBR oraz Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego podczas III Międzynarodowego Kongres Bioekonomii.
 
Oprócz województwa łódzkiego Centrum zawarło porozumienia z województwami: podkarpackim, świętokrzyskim, pomorskim oraz lubelskim. Są one efektem prac powołanego przez dyrektora NCBR prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego zespołu do spraw współpracy z regionami. Kluczową rolą zespołu jest proponowanie działań na rzecz współpracy z samorządami województw przy ustanawianiu regionalnych strategii innowacji, regionalnych programów operacyjnych, a także innych inicjatyw regionalnych służących wzrostowi potencjału naukowego i innowacyjnego regionów.


Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


dodano: 2014-09-29 10:33:32