Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nabór ekspertek i ekspertów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera dziesiątą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.FNP zaprasza specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie należy:
  1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl,
    UWAGA: Należy zalogować się jako użytkownik (wnioskodawca). Osoby, które nie mają konta powinny je najpierw założyć. Osoby, które posiadają konto recenzenta nie powinny logować się na to konto, ale na konto wnioskodawcy; jeśli go nie posiadają, powinni je najpierw utworzyć.
    Po zalogowaniu, na liście „Dostępnych programów” należy wybrać program „FNP expert database”.
  2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie – program „FNP EXPERT DATABASE”,
  3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta.
Nabór ma charakter ciągły
  • Dziesiąta runda naboru rozpoczęła się 16 stycznia 2019 (godz.12:00) i potrwa do 22 stycznia 2019 (godz.12:00).
  • Jedenasta runda naboru planowana jest w dn. 23.01.2019 (godz. 12.00) – 29.01.2019 (godz. 16.00).
  • Dwunasta runda naboru planowana jest w dn. 30.01.2019 (godz. 12.00) – 05.02.2019 (godz. 16.00).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy można znaleźć w dokumentach do pobrania.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości można się kontaktować pod adresem e-mail: eksperci@fnp.org.pl.


Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


dodano: 2019-01-18 07:13:33