Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców

Od 21 maja do 18 czerwca 2018 r. można składać wnioski o dotację na działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Celem projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oczekuje, że działania te przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz jej proeksportowego charakteru.


Z projektu udzielone zostaną – organizacjom zrzeszającym polskich przedsiębiorców – dotacje na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych. Beneficjenci zobowiązani będą do złożenia sprawozdań końcowych zawierających rozliczenie finansowe otrzymanych dotacji oraz informacje o podjętych działaniach i rezultatach tych działań w 2018 r. W ramach promocji działań organizacji przedsiębiorców na rzecz swoich członków, części merytoryczne składanych sprawozdań, zostaną upublicznione na stronie MPiT.


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu realizowanego w 2018 roku znajdziesz „tutaj”.


dodano: 2018-05-15 06:57:28