Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nabór ekspertek i ekspertów FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. Zaprasza specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez FNP.

Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie należy:
  1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl,
    UWAGA: Należy zalogować się jako użytkownik (wnioskodawca). Osoby, które nie mają konta powinny je najpierw założyć. Osoby, które posiadają konto recenzenta nie powinny logować się na to konto, ale na konto wnioskodawcy; jeśli go nie posiadają, powinni je najpierw utworzyć.
    Po zalogowaniu, na liście „Dostępnych programów” należy wybrać program „FNP expert database”.
  2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie – program „FNP EXPERT DATABASE”,
  3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta.
Nabór ma charakter ciągły. Dwudziesta runda rozpoczęła się 12 grudnia i potrwa do godz. 16.00 do dn. 10 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy można znaleźć w dokumentach do pobrania na stronie www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-fnp-runda-dwudziesta/.

W sprawie dodatkowych pytań lub wątpliwości można się kontaktować pod adresem e-mail: eksperci@fnp.org.pl.


Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


dodano: 2019-12-13 06:46:21