Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nadwyżka budżetu państwa po lutym br. wyniosła 0,9 mld zł


Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń–luty 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych Ministerstwa Finansów wyniosło: dochody 60,9 mld zł, tj. 18,7 %, wydatki 60,1 mld zł, tj. 15,6 %, nadwyżka 0,9 mld zł – w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu. Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-luty 2016 roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach.Wg szacunkowych danych w okresie styczeń–luty 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 25,6 % r/r. Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 3,0 mld zł i było niższe o 7,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń–luty 2017 wg szacunkowych danych wyniosły 60,1 mld zł tj. 15,6% planu. W analogicznym okresie roku 2016 r. przekazano 59,3 mld zł środków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń–luty roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 4,3 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń–luty br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.


Źródło: Ministerstwo Finansów. Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.


dodano: 2017-03-21 07:20:53