Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nagroda nagród - nominacje do XI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Posiedzenie Kapituły i ogłoszenie nominowanych  

W 2013 roku Kapituła dokonała wyboru nominowanych z prawie 100 najlepszych firm i instytutów naukowo-badawczych wytypowanych przez 16 urzędów marszałkowskich oraz 37 instytucji biznesowych, fundacji, stowarzyszeń oraz redakcji czasopism branżowych z całej Polski.Dr Wiesław Rozłucki
Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
Polska wykorzystała swoją szansę szybkiej transformacji gospodarki po 1989 roku. Notując najwyższe tempo wzrostu w ostatnim dwudziestoleciu, staliśmy się krajem gospodarczego sukcesu.
    Dziś jest oczywiste, że o pozycji Polski w świecie i o dobrobycie jej obywateli w największym stopniu decyduje wynik działalności krajowych przedsiębiorstw. Wzrost ekonomiczny nie jest jedynie bezimienną kategorią. Sukces ma zawsze swoich liderów. Takie podejście stanowi podstawę funkcjonowania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
    W trakcie dziesięciu edycji NGPRP poszczególne kategorie podlegały naturalnej ewolucji. Niezmienne natomiast pozostawały kryteria nominacji i wyboru laureatów: wybitne osiągnięcia i konkretne wyniki ekonomiczne.
    Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest obecnie w czterech kategoriach: „Innowacyjność”, „Obecność na Rynku Globalnym”, „Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” oraz „Zielona Gospodarka”. Charakter tych kategorii wskazuje na najważniejsze czynniki, które w dłuższym czasie decydują o sukcesie gospodarczym. W dzisiejszym świecie trudno sobie wyobrazić sukces biznesowy bez innowacji i obecności na rynku międzynarodowym. Z drugiej strony trwałość sukcesu zależy od zrównoważonego rozwoju, mierzonego w kategoriach ładu korporacyjnego i odpowiedzialności w środowisku przyrodniczym oraz społecznym.
    Tymi kryteriami kieruje się Kapituła Nagrody, reprezentująca środowiska gospodarcze, naukowe i medialne. Kapituła przedkłada Panu Prezydentowi listę nominowanych spośród licznego grona podmiotów gospodarczych zgłoszonych przez organizacje gospodarcze, redakcje ekonomiczne, a także urzędy marszałkowskie. Procedura wyłaniania i nominowania kandydatów do Nagrody gwarantuje przejrzystość, rzetelność i bezstronność procesu.
     Członkowie Kapituły są przekonani, że Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, promując konkretnych autorów sukcesu gospodarczego, wzmacnia efektywność, konkurencyjność i stabilność polskiej gospodarki. Sukces gospodarczy stanowi bowiem istotny wyraz współczesnego polskiego patriotyzmu.

Nominowani do XI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1.   INNOWACYJNOŚĆ
 • Digital Core Design
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA    
 • VIGO System SA
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

2.   OBECNOŚĆ NA RYNKU GLOBALNYM
 •  Famot Pleszew
 •  KGHM Polska Miedź SA

3.   ŁAD KORPORACYJNY I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
 • NUTRICIA
 • Orange Polska
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

4.   ZIELONA GOSPODARKA
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA

Prof. Janina Jóźwiak – Przewodnicząca Kapituły poprzedniej edycji
Ucieszyła mnie reaktywacja i kontynuacja Nagrody Gospodarczej i uważam to za bardzo ważny pozytywny sygnał ze strony Prezydenta RP, świadczący o docenianiu wkładu instytucji i ludzi działających w sferze gospodarki do cywilizacyjnego rozwoju Polski. Zmodyfikowana formuła Nagrody i ustanowione w niej kategorie bardzo dobrze oddają wyzwania i priorytety dla współczesnej polskiej gospodarki: innowacyjność, globalna konkurencyjność, działania na rzecz środowiska naturalnego i odpowiedzialność wobec otoczenia społecznego. Nie wątpię, że również ta edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP cieszyć się będzie zasłużonym poważaniem i powszechnym uznaniem, nie tylko w środowiskach gospodarczych, jej laureaci zaś stanowić będą wzorce godne nowoczesnej gospodarki Polski.

Prof. Leszek Jasiński – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Państwo powinno wspierać działalność gospodarczą nie tylko przy pomocy narzędzi polityki ekonomicznej, ale także w formie promocyjnej, wyróżniając bezpośrednio, a nawet honorując, podmioty osiągające sukcesy szczególnie duże. Taki sukces, wbrew częstemu przekonaniu, nie jest jedynie osiągnięciem bezpośrednio zainteresowanych, ale powinien być traktowany jako korzyść ogólnospołeczna, bo też skutki sukces.w jednostkowych w pewien sposób służą wszystkim. Podobnie sukces sportowca reprezentującego kraj nie jest jedynie jego osobistym zwycięstwem, ale – do pewnych granic – stanowi powód do radości i satysfakcji dla całego społeczeństwa. W gospodarce jest bardzo podobnie. Niestety, osiągnięcia ekonomiczne nie są w sposób dostateczny eksponowane w mediach, zwłaszcza elektronicznych. Gospodarka, a często także kultura i nauka, przegrywają ze sportem. (czerwiec 2013)

Fot. Andrzej Grzyciński / KPRP


dodano: 2013-06-28 12:15:25