Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nagroda nagród wznowiona

16 maja br. odbyło się w Belwederze uroczyste ukonstytuowanie się Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Bronisław Komorowski zaprosił do przewodniczenia Kapitule WIESŁAWA ROZŁUCKIEGO, byłego Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członkowie Kapituły reprezentują najważniejsze polskie uczelnie, czołowe polskie media, Narodowy Bank Polski oraz ministerstwa środowiska, gospodarki i skarbu, a także Kapitułę Nagrody poprzednich edycji.


Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w nowej odsłonie


W skład kapituły powołani zostali także:
 1. Prof. Witold Abramowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 2. Prof. Maciej Nowicki – były Minister Środowiska
 3. Józef Wancer – Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce
 4. Dr Andrzej Byrt – Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich
 5. Prof. Adam Budnikowski – Rektor Szkoły Głównej Handlowej
 6. Prof. Roman Niestrój – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 7. Prof. Marian Gorynia – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 8. Prof. Leszek Jasiński – Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
 9. Prof. Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej
 10. Prof. Jan Ślusarek – Prorektor Politechniki Śląskiej
 11. Prof. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej
 12. Tadeusz Mosz – TVP SA
 13. Mariusz Walter – Grupa ITI
 14. Jerzy Sikora – Telewizja Polsat SA
 15. Paweł Jabłoński – „Rzeczpospolita”
 16. Paweł Ławiński –„Gazeta Wyborcza”
 17. Marcin Piasecki –„Dziennik Gazeta Prawna”
 18. Prof. Janina Jóźwiak – Przewodnicząca Kapituły w latach 1998-2005
 19. Paweł Samecki – Narodowy Bank Polski
 20. Prof. Aniela Dylus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

We wtorek 14 czerwca 2011 r. podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Poznańskich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy najlepszym polskim przedsiębiorstwom oraz instytutom badawczym Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Jest to kontynuacja nagrody ustanowionej przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 roku i przyznawanej do 2005 roku (8 edycji).

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest formą podziękowania i uhonorowania firm i zespołów naukowych, wnoszących ogromny wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz budowania prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej gospodarki. Przez promo-wanie pozytywnych wzorców i zachowań na rynku, będzie upowszechniać metody osiągania sukcesu w gospodarce.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest nagrodą honorową. Laureat nagrody otrzyma z rąk Prezydenta dyplom i statuetkę z brązu.

W tegorocznej edycji Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP zostanie przyznana w czterech kategoriach:

I.    Innowacyjność
II.    Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu
III.     Obecność na rynku globalnym
IV.    Zielona gospodarka.

Prezydent Bronisław Komorowski postanowił kontynuować przyznawanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP od 2011 r.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP była najbardziej prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym w Polsce, nazywana przez wiele mediów „Polskim Gospodarczym Noblem”. O jej wysokiej pozycji decydowały przede wszystkim:
 • prestiż Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako osoby przyznającej
 • fakt, że kandydaci do nagrody zgłaszani byli przez najpoważniejsze organizacje gospodarcze i organizatorów najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce (kandydaci nie mogli zgłaszać się sami)
 • mała liczba przyznawanych nagród
 • jasne, czytelne i ostre kryteria przyznawania nagród, obejmujące całokształt działalności kandydatów od wyników ekonomicznych po ochronę środowiska
 • godna oprawa uroczystości wręczenia nagród, organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Uroczystość wręczenia tradycyjnie odbywała się w czasie koncertu z okazji otwarcia czerwcowych Targów Poznańskich. Koncert odbywał się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawsze miał godną oprawę artystyczną.

Do zalet wręczania nagród w Poznaniu można zaliczyć przede wszystkim to, że:
 • laureaci otrzymują nagrodę w obec-ności przedstawicieli gospodarki z Polski i z zagranicy
 • uroczystość wręczenia nagród podnosi rangę Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako ważnego miejsca promocji polskiej gospodarki
Jednym z ważniejszych celów Nagrody jest promocja i budowanie prestiżu polskich firm i zespołów wynalazczych.

Podstawowymi celami przyznawania Nagród Gospodarczych Prezydenta RP są:
 • podziękowanie i uhonorowanie firm i zespołów naukowych, wnoszących ogromny wkład w rozwój gospodarczy kraju.
 • budowanie prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej gospodarki
 • tworzenie pozytywnej atmosfery wokół przedsiębiorców i ich firm, które odnoszą sukcesy na polskim i zagranicznych rynkach, tworzą nowe miejsca pracy, stosują zasady szeroko pojętej etyki w biznesie
 • promowanie pozytywnych wzorców i zachowań na rynku
 • upowszechnianie metod osiągania sukcesu w gospodarce.
 dodano: 2012-01-10 21:03:47