Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nagrody Urzędu Patentowego RP

14 grudnia 2018 roku w kinie Iluzjon w Warszawie Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Alicja Adamczak wręczyła nagrody laureatom organizowanych konkursów na informację medialną i krótki film (VI edycja),  plakat oraz prace naukowe z zakresu ochrony własności intelektualnej (XVI edycja). Tegoroczna edycja konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy RP była wydarzeniem ogólnokrajowym, obejmującym wiele środowisk i stanowiła akcent wieńczący obchody jubileuszowe upamiętniające 100. rocznicę ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich, ustanowienia Urzędu oraz zawodu rzecznika patentowego.

– Prace naukowe, projekty plastyczne, twórczość dziennikarska oraz filmowa, odwołujące się do szerokiego kontekstu cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego związanego z własnością intelektualną, stanowią wymierny rezultat każdej edycji konkursów. Wysoki i stale rosnący poziom zgłaszanych prac konkursowych dowodzi jednocześnie, że dostrzeganie relacji pomiędzy ochroną dorobku intelektualnego a funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa może być bardzo wartościową inspiracją dla opisu naukowego, artystycznego i medialnego poświęconego nowym zjawiskom oraz tendencjom wiążącym się ze sferą ochrony wartości niematerialnych – powiedziała podczas uroczystego przyznania nagród i wyróżnień dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędowego RP.

W VI edycji konkursu na INFORMACJĘ MEDIALNĄ
o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej

Celem Konkursu na informacje medialną jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. W tegorocznej edycji konkursu Jury Urzędu Patentowego przyznało nagrody i wyróżnienia 11. dziennikarzom. Wszyscy otrzymali dyplomy, upominki i nagrody pieniężne.Laureatami zostali:
 • Szymon Cydzik - za artykuły opublikowane na stronie internetowej www.rp.pl;
 • Aleksandra Dziadykiewicz - za audycje wyemitowane na antenie Radia TOK FM, w cyklu Raport Gospodarczy;
 • Krzysztof Michalski - za audycje wyemitowane na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia;
 • Krzysztof Tomaszewski - za artykuły opublikowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej;
 • Dorota Zawiślińska - za cykl artykułów opublikowanych na łamach Pulsu Biznesu.
Wyróżnienia otrzymali:
 • Jerzy Byra - za artykuły opublikowane na łamach magazynu Prestiż;
 •  Michał Dobrołowicz - za audycję wyemitowaną na antenie Radia RMF FM, Wszystko w temacie;
 • Hanna Fedorowicz - za artykuły opublikowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej oraz portalu Gazeta Prawna.pl;
 • Anna Górska-Micorek - za cykl artykułów opublikowanych na łamach Lounge Magazyn;
 • Małgorzata Kłoskowicz - za cykl artykułów opublikowanych na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego;
 • Kazimierz Netka - za artykuły opublikowane na łamach gazety internetowej netka.gda.pl.  

Wyniki VI edycji konkursu na KRÓTKI FILM
promujący ochronę własności intelektualnej (2018)

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.Nagrody i wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I nagroda
 • Anna Walczak - za film pt. „Kopia tonie”
2 równorzędne II nagrody
 • Piotr Nowicki - za film pt. „Nowa gra pomidorowa”
 • Maciej Fabiańczyk, Aleksander Kokot, Jowita Nowak, Cezary Rogowski - za film pt. „Profit uczciwości”
2 równorzędne III nagrody
 • Tytus Niewiedział, Olga Ossowska - za film pt. „Na ratunek pomysłom”
 •  Klaudia Styrcz - za film pt. „Opatentuj swój pomysł”
3 równorzędne wyróżnienia
 • Adrianna Krajewska - za film pt. „Dym”
 • Joanna Jóźwicka - za film pt. „Marta”
 • Julia Solecka - za film pt. „Portfel”

Wyniki XVI edycji konkursu na najlepszą PRACĘ NAUKOWĄ
na temat własności intelektualnej (2018)


Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.Nagrody i wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PRACA DOKTORSKA
 • Michał Bohaczewski - Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Paris II Pantheon-Assas
nagroda za pracę doktorską „Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy”
 • Michał Markiewicz - Uniwersytet Jagielloński
nagroda za pracę doktorską „Zarząd wspólnym prawem autorskim”
PRACA MAGISTERSKA
 • Karolina Głowacka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
nagroda za pracę magisterską „Dozwolony użytek utworów osieroconych w prawie polskim”
 • Przemysław Juściński Uniwersytet Jagielloński
nagroda za pracę magisterską „Prawo autorskie w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji”
 • Maciej Kaczmarski - Uniwersytet Jagielloński
nagroda za pracę magisterską „Kolizyjnoprawna problematyka naruszenia własności przemysłowej”
 • Wojciech Kądziela - Uniwersytet Jagielloński
nagroda za pracę magisterską „Problematyka wykorzystania wizerunku w filmie fabularnym w świetle prawa cywilnego”
 • Julia Wawrzyńczak - Uniwersytet Łódzki
nagroda za pracę magisterską „Sprzeczność oznaczenia z dobrymi obyczajami jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego”
 • Maciej Fijałkowski - Uniwersytet Jagielloński
wyróżnienie za pracę magisterską „Tymczasowe zwielokrotnienia w prawie autorskim”
 • Dominika Guzek - Uniwersytet Jagielloński
wyróżnienie za pracę magisterską „Utwory osierocone w prawie autorskim”
 • Paweł Juściński - Uniwersytet Jagielloński
wyróżnienie za pracę magisterską „Cyfrowy sampling utworów muzycznych w świetle prawa autorskiego i praw pokrewnych”
 • Ewelina Michalska - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
wyróżnienie za pracę magisterską  „Utrata i osłabienie renomowanego charakteru znaku towarowego”
 • Adam Słomkowski - Uniwersytet Łódzki
wyróżnienie za pracę magisterską „Zewnętrzna postać wytworu jako znak towarowy”
 • Agnieszka Warmuzińska - Uniwersytet Śląski
wyróżnienie za pracę magisterską „Prawo mody w świetle prawa własności intelektualnej”
PRACA LICENCJACKA
 • Michał Barycki - Uniwersytet Jagielloński
wyróżnienie za pracę licencjacką „Odpowiedzialność z tytułu umowy know-how. Wybrane problemy”
 • Aleksandra Wieczorkiewicz - Uniwersytet Jagielloński
wyróżnienie za pracę licencjacką  „Utwór muzyczny - wybrane problemy autorskoprawne”

Nagrody i wyróżnienia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

PRACA DOKTORSKA
 • Tomasz Zimny - Polska Akademia Nauk
nagroda za pracę doktorską „Dobre obyczaje i porządek publiczny jako kryteria oceny zdolności patentowej wynalazków”
 • Monika Knefel - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
wyróżnienie za pracę doktorską „Inteligentna specjalizacja w turystyce jako narzędzie rozwoju regionalnego”
PRACA MAGISTERSKA
 • Jagoda Węglewska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
nagroda za pracę magisterską „Aspekty terytorialne w prawie własności przemysłowej”


Wyniki XVI edycji konkursu na PLAKAT
o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej (2018)


Nagrody i wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem Konkursu pod hasłem „Wspólnie kreujemy nasz przyszły świat” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych jako kluczowych elementów innowacyjności i przedsiębiorczości, które są niezbędne dla rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego Polski i świata.KATEGORIA UCZNIOWSKA

2 równorzędne I nagrody
 • Monika Mudło - Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • Aleksandra Pieniążek - Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
2 równorzędne II nagrody
 • Alicja Lament - Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • Klaudia Lorbietzka - Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu
III nagroda
 • Aleksandra Siuda - Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
KATEGORIA STUDENCKA

III nagroda
 • Artur Szczyrbowski (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

  Wyróżnienie
 • Aleksandra Ziętala (Akademia Sztuki w Szczecinie)
KATEGORIA OTWARTA

II nagroda
 • Edyta Andrejczyk (Warszawa)

  Wyróżnienie
 • Michał Łącki (Gdynia)
KATEGORIA ZAMKNIĘTA

III nagroda
    •    Maciej Mytnik (Łysa Góra)
2 równorzędne wyróżnienia
    •    Beata Filipowicz (Kraków)
    •    Tomasz Ziemiański (Warszawa)

NAGRODY SPECJALNE DLA SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
 • Nagroda dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • Nagroda dla Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
 • Nagroda dla Liceum Plastycznego im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu
Inicjatywę Urzędu Patentowego RP wspiera od wielu lat liczne grono życzliwych Fundatorów, w tym zwłaszcza Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Kancelaria Patentowa PATPOL, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, firma Fakro oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Producenci Leków PL. Specjalne wyróżnienia dla laureatów konkursów przyznaje także Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Dzięki tak szerokiemu współdziałaniu i wsparciu Urząd Patentowy RP stale wzbogaca formułę konkursów o nowe możliwości służące promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów.


dodano: 2018-12-17 06:34:36