Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA odbyła się uroczysta Gala – podsumowująca Rok Giełdowy 2016. Wzięli w niej udział przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Emitentom, Członkom Giełdy oraz Autoryzowanym Doradcom, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego zostało wręczonych łącznie 30 nagród.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:


Nagrody GPW na Głównym Rynku akcji:
    •    mBank S.A. za organizację pierwszych ofert publicznych o największej łącznej wartości w 2016 roku.
    •    Celon Pharma S.A. za największą wartość pierwszej oferty publicznej akcji w 2016 roku.
    •    Trigon Dom Maklerski S.A. za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek akcji w 2016 roku.
    •    Alior Bank S.A. za największą wartość wtórnej oferty publicznej w 2016 roku.
    •    Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. za najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku w 2016 roku.
    •    Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2016 roku.

Nagrody GPW na rynku NewConnect:
    •    Tower Investment S.A. - za największą ofertę spółki debiutującej na NewConnect w 2016 roku.
    •    mBank S.A. - za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2016 roku.
    •    Dom Maklerski BDM S.A. – za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2016 roku.

Nagrody GPW na rynku Catalyst:
    •    Orlen Capital AB - za największą wartość debiutu na Catalyst w 2016 roku.
    •    mBank S.A. - za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora) w 2016 roku oraz nagrodę za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2016 roku.
    •    Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. - za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w 2016 roku.

Nagrody GPW na rynku instrumentów pochodnych:
    •    Erste Securities Polska S.A. - za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora w 2016 roku.
    •    Dom Maklerski Noble Securities S.A. - za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2016 roku.
    •    Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - za najwyższy udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi na akcje 2016 roku.
    •    Bank Zachodni WBK S.A. - za najwyższy udział w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi bez transakcji animatora w 2016 roku.
    •    Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. - za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi w 2016 roku.

Nagrody GPW za dystrybucję informacji:
    •    Polska Agencja Prasowa - dla pierwszego dystrybutora informacji giełdowych od 1996 roku.
    •    mBank S.A. - za największą liczbę i wartość zamówień na produkty informacyjne zawierające dane przetworzone z GPW i BondSpot.
Nagroda GPW za produkty strukturyzowane:
    •    Raiffeisen CentroBank oraz ING Bank N.V. - za wkład w rozwój rynku produktów strukturyzowanych na GPW w 2016 roku.

Nagrody Grupy KDPW:
    •    Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - za wysoką jakość raportowania transakcji do KDPW_TR w 2016 roku.
    •    PKO Bank Polski S.A. – I miejsce w kategorii za najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2016 roku.
    •    ING Bank Śląski S.A. - II miejsce w kategorii za najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2016 roku.
    •    BNP Paribas Securities Services - za wdrożenie i oferowanie klientom nettingu papierów wartościowych w formule zgodnej z najlepszymi praktykami rynkowymi.
    •    Bank Handlowy w Warszawie S.A. - dla pierwszego w historii rynku operatora konta dla globalnego uczestnika KDPW.

Nagrody Treasury BondSpot Poland:
    •    Barclays Bank PLC - Lider rynku kasowego Treasury BondSpot Poland w 2016 roku.
    •    ING Bank Śląski S.A. - Lider rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2016 roku.
    •    Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Lider market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2016 roku oraz nagrodę za wspieranie rozwoju rynku Treasury BondSpot Poland w 2016 roku.

Organizatorem Gali – Podsumowanie Roku Giełdowego 2016 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Partnerami wydarzenia byli: KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz BondSpot S.A.

dodano: 2017-03-27 07:19:27