Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Najmniej stabilny system podatkowy

Polska znalazła się w grupie czterech europejskich krajów, w których system podatkowy uważany jest za najmniej stabilny, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Częste zmiany prawa podatkowego w Polsce to poważne utrudnienie dla biznesu, wskazują ankietowani.

     Pozostałe kraje,w których podatki są najmniej stabilne to: Węgry, Rumunia i Rosja. Najwyżej równowagę swojego otoczenia prawnego oceniają podatnicy w Szwajcarii, Danii,Luksemburgu i Szwecji.

"50% respondentów uznaje,że niestabilność systemów podatkowych i częste zmiany prawa niekorzystnie wpływają na ich działalność biznesową. Polska, Rosja i Portugalia to kraje, w których przedsiębiorcy wytoczyli organom podatkowym najwięcej spraw sądowych – to główne wnioski z badania stabilności otoczenia podatkowego przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w 24 krajach regionu EMEA" - głosi komunikat firmy.

Najważniejsze wnioski raportu "Badanie stabilności systemów podatkowych":

Relacje pomiędzy firmami a organami podatkowymi:

 •  92% respondentów stwierdziło, że relacje miedzy ich firmami a lokalnymi władzami podatkowymi są dobre lub bardzo dobre
 • 2 na 3 respondentów nie widzi znaczących różnic w relacjach z lokalnymi i zagranicznymi organami podatkowymi
 • 21% respondentów uważa, że aktywność audytu w organach podatkowych wzrosła w ciągu ostatniego roku

Postrzega niestabilności systemów podatkowych przez respondentów:

 • 52% respondentów stwierdziło, że niepewność podatkowa może negatywnie wpływać na działalność przedsiębiorstwa.
 • Główną przyczyną niepewności podatkowej jest brak stabilności przepisów podatkowych i częste zmiany prawa.
 • 1 na 3 respondentów wskazuje, że administracja podatkowa zbyt często zmienia stanowisko w sprawach podatkowych, w których nie wystąpiły zmiany legislacyjne

Uzyskiwanie interpretacji podatkowych:

 • Tylko 22% respondentów wykorzystało miejscowe systemy uzyskiwania interpretacji w ciągu ostatniego roku.
 • 32% badanych uważa, że lokalne systemy wydawania interpretacji wymagają poprawy.
 • 23% respondentów przyznało, że w ciągu ostatniego roku zwrócili się do centralnych organów podatkowych lub inspektora podatkowego w celu uzyskania wyjaśnień.

Spory między firmami a organami podatkowymi:

 • 55% respondentów wierzy w skuteczność odwołania administracyjnego. Jedynie 26% pytanych uważało, że odwołanie administracyjne w sporze z organami podatkowymi nie pomoże osiągnąć zadowalającego skutku.
 • Aż 78% badanych potwierdziło, że jeśli będzie to konieczne, są gotowi skorzystać z odwołania od decyzji organu, jednak tylko 26% z nich faktycznie stanęło przed sądem w ciągu ostatnich 3 lat.
 • Prawie 80% wierzy, że w przypadku sporów podatkowych zostaną rzetelnie potraktowani przez lokalny Urząd Skarbowy.
 • 12% badanych nigdy nie złożyło skargi na nieuczciwe lub nieprofesjonalne traktowanie przez lokalną administracje podatkową.

Organy podatkowe w erze cyfrowej:

 • Znacząca większość respondentów (83%) potwierdziła, że możliwe jest dostarczenie wymaganych informacji do urzędu drogą cyfrową.
 • We wszystkich wymienionych w raporcie państwach, organy podatkowe posiadają własne strony internetowe umożliwiające podatnikom konsultacje w kwestiach podatkowych

Zbadania Deloitte wynika, że większość firm w regionie EMEA ma dobre relacje z władzami podatkowymi, aż 65% badanych określa je jako dobre a 27% nawet jako bardzo dobre. Niemniej jednak, aż 15% respondentów w Austrii, Włoszech, Polsce,Rumunii oraz Rosji ocenia te relacje jako złe lub bardzo złe.

Deloitte zwraca uwagę, że ponad 70% polskich uczestników badania wskazało na niestabilność systemu podatkowego, jako na czynnik, który ma negatywny wpływ na prowadzoną przez nich działalność.

"Odzwierciedleniem tej niepewności jest częste korzystanie z zabezpieczenia pozycji podatkowej jaką daję uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 67% polskich respondentów potwierdziło, że w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie występowało z wnioskiem o wydanie takiej interpretacji (w Niemczech tylko 13%)" - powiedział Tomasz Siek, menedżer w Zespole Podatków Pośrednich Deloitte, cytowany w komunikacie.

"Niewątpliwie główną przyczyną takiej sytuacji jest częsta zmiana przepisów podatkowych.Niestety, wydaje się, że w tym obszarze nie możemy liczyć na stabilizację,Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne zmiany ustaw podatkowych, które mają wejść w życie w ciągu najbliższego roku" - dodał Siek.

O badaniu:

Badanie Deloitte zostało przeprowadzone między marcem a majem 2012. Dzięki ścisłej współpracy firm członkowskich Deloitte zlokalizowanych w regionie EMEA (Europe, Middle East, Africa) w internetowej ankiecie wzięło udział 1,328 respondentów, reprezentujących 24 kraje: Austrię, Belgię, Cypr, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Węgry, Islandię, Irlandię, Włochy, Kenię, Luksemburg, Holandię, Nigerię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Rosję, Słowację, Szwecję i Szwajcarię.

     Respondentami uczestniczącymi w badaniu byli dyrektorzy finansowi, menedżerowie ds. podatków, główni księgowi lub członkowie wewnętrznych zespołów podatkowych firm.


Pełna wersja raportu jest dostępna bezpłatnie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.dodano: 2012-06-28 08:53:17