Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Największa w historii Programu Regionalnego umowa wsparcia

Blisko 150 mln zł otrzyma od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego spółka PKP PLK. Ta największa w historii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego kwota wsparcia pozwoli na modernizację ważnej magistrali na Pomorzu Zachodnim. Chodzi o remont linii kolejowej 210 ze Szczecinka do Runowa Pomorskiego. Podpisanie umowy odbyło się w  poniedziałek, 17 lipca 2017 roku w Szczecinie.W uroczystości udział wziął m.in. marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj i z-ca dyrektora regionu zachodniego ds. projektów krajowych Zbigniew Miliński.

– To historyczny moment, bo największa umowa z dofinansowaniem unijnym stałje się faktem. Inwestycja niesie za sobą wielkie wyzwania, ale pozwoli także poprawić spójność transportową województwa zachodniopomorskiego. Zresztą z projektem tym jesteśmy związani od początku finansując w poprzedniej perspektywie dokumentację techniczną. Zadanie spółki PKP PLK  idzie w parze m.in. z modernizacją linii Goleniów-Kołobrzeg z bocznicą na lotnisko, remontem magistrali do Wałcza, a nawet czekającą nas niebawem budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. To istotne jeszcze z innego względu, bowiem jesteśmy tym samorządem województwa, który dysponuje najnowocześniejszym taborem kolejowym w Polsce – zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Lina kolejowa 210 Chojnice-Szczecinek-Runowa Pomorskie to jedna z ważniejszych magistral o znaczeniu ponadregionalnym, która tylko na Pomorzu Zachodnim liczy blisko 100 km. Obecnie ze względu stan techniczny pociągi poruszają się po niej z prędkością do 80 km/h, a w niektórych miejscach nawet 30 km/h. Modernizacja 51 km torów na około 88-kilometrowym zachodniopomorskim odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie od samego początku wspierana jest przez marszałka województwa. W styczniu 2015 roku podpisano umowę na opracowanie projektu modernizacji, na którą z unijnych funduszy na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski przeznaczył prawie 1 mln zł. Przygotowanie dokumentacji umożliwiło rozpoczęcie kolejnego etapu prac, czyli remontu linii, na które PKP PLK pozyskała unijną dotację.

– To ważna linia i ważna umowa, bo prace modernizacyjne chcemy rozpocząć na początku 2019 roku. Magistrala po remoncie będzie dwutorowa, a pociągi będą mogły rozpędzić się nawet do prędkości 120 km/h. Postaramy się, aby w trakcie realizacji inwestycji ruch odbywał się bez zakłóceń dla pasażerów. Liczę, że w przyszłości będzie więcej takich dobrych wiadomości dla mieszkańców regionu i porozumień z takim wsparciem – podkreślił zastępca dyrektora Regionu Zachodniego ds. projektów krajowych PKP PLK Zbigniew Miliński.

Całkowity koszt zadania szacuje się na prawie 220 mln zł. Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 wyniesie aż 148,7 mln zł. Projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej „Zrównoważony transport”. Zakończenie robót przewiduje się na grudzień 2020 roku.


Źródło: UMWZ. Autor: Łukasz Jucha


dodano: 2017-07-19 06:52:11