Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nauka ważna dla młodych Polaków

77 proc. młodych Polaków wyraźnie dostrzega, że nauka przyczynia się do poprawy jakości codziennego życia – to wniosek z badania ‘Barometr Edukacyjny Bayer’, które zostało zrealizowane na zlecenie Bayer przez Instytut Millward Brown SMG/KRC.

W wymiarze społecznym, młodzi Polacy uważają, że zdobycze nauki ułatwiają kontakty międzyludzkie (40 proc.) i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego (36 proc.). W efekcie umożliwiają postęp cywilizacyjny, rozumiany jako rozwój ludzkości (pojmowanie świata i praw natury) oraz rozwój jednostki (intelektualny, osobisty) – ich wagę podkreśla odpowiednio 44 i 42 proc. respondentów.

Jako nauki o największym znaczeniu dla jakości życia pokolenie Y wskazuje nauki medyczne i przyrodnicze oraz techniczne. O ile za najważniejsze obecnie uważane są postępy w medycynie, elektronice i informatyce, o tyle przyszłość należy do genetyki, biotechnologii oraz automatyki i robotyki.

Młodzi Polacy postrzegają siebie jako raczej innowacyjnych. Blisko 1/4 (24%) to osoby zdecydowanie innowacyjne, a dalsze 46% także określa siebie jako innowacyjnych, choć nie w tak dużym stopniu. Jako bardziej innowacyjni określają się mężczyźni z wykształceniem ścisłym, w wieku 30-35 lat. Respondenci są gotowi zaangażować swój czas i wysiłek by efektywnie korzystać z innowacyjnych walorów produktów - 84 proc. ankietowanych jest bardziej skłonnych zmienić w tym celu swoje przyzwyczajenia niż trzymać się utartych schematów (wobec 11 proc., którzy nie są gotowi do takich zmian).


Źródło: Millward Brown, Osiągnięcia nauki – ważne dla młodych. Badanie zostało zrealizowane w czerwcu 2013 na zlecenie Bayer przez Millward Brown wśród młodych Polaków (20-35 lat, N=600).


dodano: 2013-08-06 12:40:57