Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nawet 340 tys. zł na zakup usług

22 marca br. rozpocznie się pierwsza runda tegorocznego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” (I etap usługowy) w ramach programu Inteligentny Rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty (nawet 340 tys. zł) na zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 60 tys. zł., maksymalna 400 tys. zł. Najwyższa możliwa wartość dofinansowania to 85 % tych kosztów.

Wnioski można będzie składać wyłącznie w generatorze wniosków, w 4 rundach do 22 listopada 2018 r. Dokumentacja dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 POIRna stronie PARP.

Aplikowanie ułatwią zmiany w systemie oceny wniosków, m.in.: uproszczenie i zmniejszenie liczby kryteriów formalnych i możliwość poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

 
Źródło: PARPPOIR

 

dodano: 2018-02-20 07:18:16