Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Niższe ceny produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,1% w porównaniu z sierpniem 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,2%. W okresie styczeń–sierpień 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,9% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek – o 2,3%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,6% (spadek w ub. roku – o 0,4%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2016 r. były o 0,3% niższe niż w poprzednim miesiącu. Największy spadek cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 1,0%, w tym w górnictwie rud metali o 5,4%, przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,5%.  

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,1%. Ceny w górnictwie i wydobywaniu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu ub. roku. Spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,9%.

Szacuje się, że w sierpniu 2016 r. ceny produkcji budowlano-montażowej, w tym ceny budowy budynków, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych były po 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu ub. roku i były o 0,2% niższe niż przed rokiem.


Źródło: Główny Urząd Statystyczny


dodano: 2016-09-22 08:01:15