Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nie będzie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców

Podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Radzie Dialogu Społecznego wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj, zaprezentował pakiet ustaw składających się na Konstytucję Biznesu. Prawo to będzie określać warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Nowością jest to, że ministerstwo może rozważyć w niej inne pomysły, niż powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. – Cieszę się, że ten dokument jest zestawem ustaw, które w jednym miejscu grupują prawa przedsiębiorców. Przyjmujemy to z dużą satysfakcją. To co istotne, i co zapowiedział dzisiaj minister Haładyj, to odejście od pomysłu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców – powiedział Wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak.

–  Po pierwszej lekturze mogę powiedzieć, że pakiet odpowiada na potrzeby pracodawców. To że dzisiaj mieliśmy spotkanie otwierające jest dowodem na to, że rząd chce rozmawiać o pakiecie. Przyjmujemy to z dużą satysfakcją – podkreślił.Rafał Baniak dodał, że pracodawcy chcą wspierać ministra rozwoju w procesie wdrażania przepisów z pakietu Konstytucji Biznesu. – Jeśli ten pakiet po konsultacjach społecznych, publicznych i międzyresortowych zostanie uchwalony i za sprawą prezydenta wejdzie w życie to chcemy się włączyć jako pracodawcy i Rada Dialogu Społecznego w proces wdrażania tych przepisów. Czyli dopilnowania, monitorowania tego czy zapisy tam zebrane są przestrzegane – zaznaczył.Według Baniaka ważnym elementem prezentowanego w czwartek pakietu jest to, że tylko w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na ważny interes publiczny czy państwa można odejść od trybu konsultacji projektów aktów prawnych. – Konsultacje są zatem wyraźnie przeniesione na poziom ustawy, która jest aktem prawnym – podkreślił.– Dzisiaj była prezentacja. Mamy 30 dni na konsultacje. My już od dzisiaj zaczęliśmy pracę jako strona pracodawców nad wspólnym projektem stanowiska. W ciągu kilkunastu dni będziemy gotowi, by go przedstawić w pełnym brzmieniu – powiedział.Jak podkreślił Baniak przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego chcą jako środowisko pracodawców i przedsiębiorców wspierać wszystkie rozwiązania, które służą rozwojowi przedsiębiorczości. Takie jak pakiet ustaw składający się na Konstytucję Biznesu, która stanowi kręgosłup Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.–  Po pierwszej prezentacji podchodzimy do dokumentu pozytywnie. Teraz będziemy pracowali nad szczegółami –  podsumował Baniak.  W Konstytucji Biznesu znalazły się podstawowe zasady tworzenia prawa gospodarczego. Ograniczą one m.in. obciążenia nakładane na przedsiębiorców w przygotowywanych ustawach. Oprócz Prawa przedsiębiorców, do uzgodnień i konsultacji skierowano jeszcze trzy ustawy: ustawę o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców, Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.


Źródło: Pracodawcy RP


dodano: 2017-03-06 07:25:44