Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nie będzie PIT od niektórych dochodów

Dzisiaj, 31 marca 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów dotyczące zaniechania poboru PIT od dochodów związanych z kredytami mieszkaniowymi. To kontynuacja rozwiązań dla kredytobiorców (w tym dla tzw. „frankowiczów”). Rozporządzenie dotyczy kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r.27 marca 2020 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 548).

Rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2020 r. i dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Jest to kontynuacja dotychczasowych, rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. „frankowiczów”).

PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu:
  1. umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także
  2. ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej
udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw (które regulują zasady ich funkcjonowania).

PIT-11 od banków

Przychody objęte rozporządzeniem, wykazane w otrzymanych od banków PIT-11 za 2019 r., nie podlegają opodatkowaniu. Nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu za 2019 r. Jeżeli PIT został już złożony z uwzględnieniem tych przychodów, trzeba złożyć korektę. Można to zrobić papierowo lub elektronicznie w usłudze Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.


Źródło: Ministerstwo Finansów


dodano: 2020-03-31 06:39:39