Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Niestabilne prawo szkodzi uczelniom

Nie tylko przedsiębiorcy mogą być ofiarami nagłych i głębokich zmian prawa. Ustawa 2.0 przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może zniweczyć proces tworzenia kierunku lekarskiego na warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Można jednak temu zapobiec, uruchamiając ten kierunek przed wejściem w życie tzw. Ustawy 2.0 Gowina.

Problem jest tym poważniejszy, że polskiej medycynie już dziś brakuje ogromnej liczby lekarzy. Ponadto z wykonujących ten zawód połowa przekroczyła 50. rok życia, co oznacza, że w następnych latach będą oni odchodzić na emeryturę. Z drugiej strony zapotrzebowanie na usługi medyczne będzie rosnąć. Populacja osób w wieku powyżej 65 roku życia stanowi dziś w Polsce około 15 proc., ale w 2035 r. wzrośnie do ponad 23 proc. (wg danych GUS). Problemy te wyraźnie sygnalizowaliśmy w trakcie II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

Dlatego każda inicjatywa, która w efekcie zwiększyłaby liczbę lekarzy w Polsce zasługuje na wsparcie. UKSW od roku przygotowuje się do uruchomienia kierunku lekarskiego – jednak jeśli nie zdąży przed ustawą 2.0, starania te pójdą na marne.

Uczelnia stara się w tej sytuacji o szybką zmianę własnej ustawy regulującej funkcjonowanie UKSW. W Sejmie trwają nad nią prace i w opinii Pracodawców RP należy tę nowelizację jak najszybciej uchwalić.
Rezultatem będzie bowiem ochronienie UKSW przed konsekwencjami głębokich i raptownych zmian prawnych – a w zwalczanie takich skutków Pracodawcy RP angażują się zawsze. Ponadto utworzenie kolejnego kierunku kształcącego lekarzy jest zbieżne z postulatami Pracodawców RP zwiększenia efektywności i jakości polskiej opieki medycznej.

UKSW przygotowując się do otworzenia nowego kierunku postawił bowiem na jakość. Nawiązał współpracę z czołowymi ośrodkami medycznymi w Polsce m.in. z Wojskowym Instytutem Medycznym, Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA czy Instytutem Kardiologii w Aninie. Sięgnął też za granicę, uruchamiając współpracę z Polikliniką Gemelli w Rzymie. Tak zaawansowane prace nie powinny być zmarnowane zwłaszcza w sytuacji ciągłego niedoboru kadry medycznej w Polsce. Dlatego zdaniem Pracodawców RP należy jak najszybciej doprowadzić do nowelizacji ustawy o UKSW, aby polscy pacjenci mogli w niedługiej perspektywie odczuć poprawę swojej sytuacji. W tej sprawie kluczowi są właśnie pacjenci – ich dobro i jakość ich leczenia. Im więcej będzie wysokokwalifikowanej kadry lekarskiej w polskich szpitalach – tym bardziej ta jakość będzie się poprawiać. Ten właśni cel końcowy, czyli działanie na rzecz pacjentów, powinien przyświecać parlamentarzystom w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o UKSW.


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej


dodano: 2018-06-14 08:36:17