Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Noc Muzeów w Urzędzie Patentowym RP


Urząd Patentowy RP po raz kolejny uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”. W bieżącym roku prezentacja Urzędu pod hasłem „Patent by Night” miała szczególny wymiar, ze względu na obchody rocznicy 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich. Inicjatywa ta skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych problematyką własności intelektualnej oraz najnowszymi technologiami.

W tegorocznym programie „Patent by Night” uczestniczyło ponad 400 gości, którzy w ramach "Nocy Muzeów" odwiedzili w sobotę 19 maja 2018 r. siedzibę Urzędu Patentowego RP. Program wydarzenia obejmował między innymi zwiedzanie Urzędu, prezentację na temat ochrony własności intelektualnej "Patent na sukces" oraz konkurs z nagrodami. Była również możliwość rozmowy z ekspertami Urzędu i obejrzenia najstarszych ksiąg rejestrowych i opisów patentowych, co miało szczególne znaczenie w kontekście obchodzonej w bieżącym roku 100. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia Urzędu Patentowego RP. Zwiedzający mogli zapoznać się z historią Urzędu, znaczeniem ochrony własności przemysłowej we współczesnej gospodarce, pracą Kolegium Orzekającego ds. Spornych oraz inicjatywami Urzędu wspierającymi innowacyjność i kreatywność. Zaproszeni goście mieli możliwość rozmowy z ekspertami oraz wynalazcami prezentującymi swoje osiągnięcia. Dla każdego uczestnika przygotowano bogaty zestaw materiałów informacyjnych przekazujących podstawy wiedzy o znaczeniu wartości niematerialnych w życiu gospodarczym i społecznym.W wydarzeniu bardzo liczny i aktywny udział wzięło znaczne grono młodych osób rozwijających swoje naukowe pasje, przyszłych wynalazców i pracowników naukowych szkół wyższych, przyszłych przedsiębiorców i startupowców, którzy już wkrótce będą nowatorskimi rozwiązaniami przyczyniać się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Duże zainteresowanie wzbudziły stanowiska prezentacyjne przygotowane przez:
  • Koło Naukowe ADEK z Politechniki Warszawskiej;
  • Przedsiębiorców promujących innowacyjny pojazd Triggo;
  • Stowarzyszenie robisz.to prezentujące projekty wizualizacje, prototypy i technologie druku 3D;
  • Indywidualnego wynalazcę Bartosza Walentyna specjalizującego się w innowacyjnych urządzeniach ogrodniczych;
  • Firmę Ventro prezentującej pierwszy na świecie innowacyjny automat do przyrządzania kebabów.O zainteresowaniu uczestników akcji problematyką własności intelektualnej oraz innowacyjności świadczy nie tylko wysoka frekwencja, ale także liczne pytania jakie zwiedzający kierowali do prelegentów i ekspertów Urzędu Patentowego RP. Przebieg "Nocy Muzeów" w Urzędzie Patentowym RP dowodzi, że niekonwencjonalne działania informacyjne związane z problematyką innowacyjności i ochrony własności intelektualnej spotykają się z dużym zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców.

Źródło: Urząd Patentowy RP

dodano: 2018-05-21 06:11:15