Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Nominacje do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU
Nominacje do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2014Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak, na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2015 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach oraz do nagrody specjalnej w kategorii polityk.
Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 101 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje.


Kategoria PRZEDSIĘBIORCA:
 • RAFAŁ BRZOSKA – Grupa Kapitałowa Integer.pl SA, Kraków

  Rekomendacja: Marszałek Województwa Małopolskiego
 • JAN KOLAŃSKI – Grupa Colian Holding SA, Opatówek k. Kalisza

  Rekomendacja: Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia AgroBiznesKlub
 • DARIUSZ WIĘCASZEK – Północna Izba Gospodarcza, Szczecin

  Rekomendacja: Przewodnicząca Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP - Pomorze Zachodnie

Kategoria FIRMA:
 • EDBAK Sp. z o.o. – Piotrowice k. Lublina

  Rekomendacja: Marszałek Województwa Lubelskiego
 • POLSKA ŻEGLUGA MORSKA – Szczecin

  Rekomendacja: Przewodnicząca Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP - Pomorze Zachodnie
 • MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o. – Stary Wiśnicz

  Rekomendacja: Marszałek Województwa Małopolskiego
    

Kategoria PRODUKT:
 • KSIĄŻKA – OBRAZ – (Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak&Ley) – Koszalin.
  
Rekomendacja: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • IDOSELL BOOKING – (IAI SA) – Szczecin

  Rekomendacja: Przewodnicząca Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP - Pomorze Zachodnie
 • ZEOLITY SYNTETYCZNE – (WBiA, Katedra Geotechniki – Politechnika Lubelska)

  Rekomendacja: Marszałek Województwa Lubelskiego

Kategoria WYNALAZCA:

 • Prof. dr hab. MIROSŁAW WENDEKER z Zespołem (Politechnika Lubelska, Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych) – za urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca.   

  Rekomendacja: Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • Dr LECHOSŁAW CIUPIK z Zespołem (LfC Sp. z o.o. – Zielona Góra) – za system kręgosłupowy DERO

  Rekomendacja: Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP
 • BARTOSZ WALENTYN (Okole k. Bydgoszczy) – za but parowy.

  Rekomendacja: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Kategoria POLITYK (nagroda specjalna)

Kapituła spośród dziewięciu rekomendowanych kandydatów nominowała do nagrody trzech polityków:
 • LIDIA GĄDEK
 • JERZY HAUSNER 
 • KRZYSZTOF ŻUK
Spośród nominowanych polityków o wyborze laureata zadecydują głosy w plebiscycie online na stronie www.prestiz.info.pl.


Nominacje do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 201315 lutego 2014 r. Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: Przewodnicząca – dr hab. Katarzyna Majchrzak - Instytut Zarządzania Wartością SGH. Członkowie: dr Alicja Adamczak – Urząd Patentowy RP,
dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk – Akademia Pedagogiki Specjalnej
i ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Andrzej Maślankiewicz
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP; Witold Juchniewicz – WKJ Kancelaria Prawna,  Jerzy Byra – "Prestiż - relacje gospodarcze" po analizie wniosków
i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do tegorocznej nagrody
12 przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty.


Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 69 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje. 

Nominowani zostali zgłoszeni i rekomendowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przez Marszałków Województwa Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego i Mazowieckiego;  Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Redakcję "Agro" i "PAR - Pomiary-Automatyka-Robotyka"; Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Stowarzyszenie Wynalazców
i Racjonalizatorów oraz Przewodniczących Oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.


Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przyznawane są w czterech głównych kategoriach:
I. Przedsiębiorca, II. Firma, III. Produkt, IV. Wynalazca.


Nagroda specjalna w kategorii Polityk przyznawana jest kandydatowi nominowanemu przez Kapitułę w oparciu o głosowanie internetowe.

Kategoria PRZEDSIĘBIORCA:

 • ROBERT DZIUBEŁA – PW DEFRO, Ruda Strawczyńska
 • LAURA HOŁOWACZ – CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., Szczecin
 • ROMAN RAK – RST Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski, ZWG Lubaczów.
Kategoria FIRMA:
 • GRUPA COLIAN – Opatówek k. Kalisza
 • OPTIGUARD Sp. z o.o. – Toruń
 • OSM KRASNYSTAW – Krasnystaw
Kategoria PRODUKT:
 • Lokomotywa GAMA MARATHON – PESA Bydgoszcz SA
 • Samolot ME-11C ORKA – Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski SA –
  Czechowice-Dziedzice
 • SERVICE INTER-LAB – Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług – Uniwersytet Szczeciński
Pierwszy Brylant do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU:
 • PIAP GRYF – mały robot inspekcyjny, następca robota PIAP SCAUT, laureata RENOMA ROKU 2012. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – Warszawa.         
Kategoria WYNALAZCA:
 • Prof. dr hab. GRAŻYNA GINALSKA z Zespołem (Medical Inventi Sp. z o.o., Katedra Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie) – za kompozyt kościozastępczy
 • Dr WŁODZIMIERZ STRUPIŃSKI z Zespołem (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie) – za nową technologię wytwarzania grafenu
 • BARTOSZ WALENTYN (Okole k. Bydgoszczy) – za śmieciarko-zgazowarkę pirolityczną.
Kategoria POLITYK (nagroda specjalna):
 • MAREK BELKA
 • JERZY HAUSNER
 • JERZY MAJCHROWSKI. 
O wyborze spośród nominowanych laureata decydują głosy w plebiscycie online na stronie www.prestiz.info.pl.

Nominacje do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2012


Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU - pod przewodnictwem prof. dr hab. Barbary Dobiegały-Korony - na posiedzeniu w dniu 15.10.2012 r., postanowiła spośród 54 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, nominować do nagrody następujących przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nie produkty:


Kategoria Przedsiębiorca:

1. Edward Kostrubiec (ZOM Komech - Lublin),
2. Janusz Borkowski (KFMR Krukowiak - Brześć Kujawski),
3. Elżbieta i Wojciech Pysiak (Gospodarstwo Rolne - Zdziechów).

Kategoria Firma:

1. Fabryka Mebli Bocian (Uniszowice / Motycz k. Lublina),
2. Oskroba Sp. z o.o. (Celestynów),
3. BIN SA (Aleksandrów Kujawski).

Kategoria Produkt:

1. SCOUT - mały robot do rozpoznawania i neutralizacji niebezpiecznych ładunków
    (PIAP - Warszawa),

2. Krówki - (Geomax - Opole Lubelskie),
3. Ser Królewski (OSM Sierpc).

Kategoria Wynalazca:

1. Instytut Agrofizyki PAN (Lublin) - ekologiczny olej rzepakowy,
2. Sigma SA / LW Bogdanka SA (Barak / Jastków k. Lublina) - modułowa podpora wnęk ścianowych,
3. Andrzej Palma (Łódź) - silnik wiatrowy o osi pionowej,
4. Bartosz Walentyn (Koronowo k. Bydgoszczy) - samobieżny odkurzacz do liści.


Nominowani zostali zgłoszeni i rekomendowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przez Marszałków Województwa Lubelskiego i Mazowieckiego;  Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Redakcje "Agro" i "PAR - Pomiary-Automatyka-Robotyka"; Stowarzyszenie AgroBiznesKlub oraz Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów.

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU nominacji dokonała w składzie: prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona - przewodnicząca, Instytut Zarządzania Wartością SGH oraz członkowie: dr Alicja Adamczak - Urząd Patentowy RP, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Witold Juchniewicz - WKJ Kancelaria Prawna, Jerzy Byra - "Prestiż - relacje gospodarcze".