Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nominowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU - Edycja 2013

Kategoria: WYNALAZCA


Prof. dr hab. Grażyna Ginalska z Zespołem
, Lublin – za kompozyt kościozastępczy

Prof. Ginalska naukowo zajmuje się się głównie modyfikacją biomateriałów implantacyjnych czynnikami aktywnymi biologicznie z przeznaczeniem do wykorzystania w chirurgii ortopedycznej, stomatologicznej, urologicznej i naczyniowej. Największym osiągnięciem kierowanego przez nią zespołu badawczego w składzie: dr Anna Belcarz, prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk i mgr inż. Zofia Paszkiewicz jest wytworzenie biomateriału kościozastępczego biozgodnego i bioaktywnego wobec tkanki kostnej organizmu. A poza tym jej dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji, jest współautorem kilku patentów i promotorem kilku doktorantów.


Dr inż. Włodzimierz Strupiński z Zespołem,
Warszawa – za nową technologię wytwarzania grafenu

Od 30 lat zajmuje się technologią wytwarzania półprzewodników. Samo opracowanie technologii wytwarzania grafenu zabrało mu trzy lata, ale jak mówi, jest to wynik całego jego doświadczenia zawodowego. Wymagało mnóstwa cierpliwości i intuicji badawczej. To nie było jakieś olśnienie i on sam nie wierzy, że ktoś mógłby wpaść na takie rozwiązanie bez wielu lat wcześniejszej pracy zawodowej w tym kierunku. Chodziło o całkowite zablokowanie parowania Si, by nic nie osadziło się na podłożu. Ten problem napotkali wszyscy badacze i jak na razie tylko jemu udało się go rozwiązać, a Instytut zgłosił patent na to opracowanie i już ruszyła produkcja.


Bartosz Walentyn
, Okole k. Bydgoszczy – za śmieciarko-zgazowarkę pirolityczną

Z wykształcenia historyk, z zamiłowania wynalazca, który w celu pogłębienia wiedzy mechanicznej podejmie w tym roku nowy fakultet na Politechnice Warszawskiej. Od 2006 r. członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Pierwsze wyróżnienie za swoją twórczość wynalazczą otrzymał jeszcze jako uczeń liceum w XXXIX Edycji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (Warszawa 2006). Jest autorem wielu innowacji, z których dwie otrzymały już prawo ochronne w Urzędzie Patentowym RP oraz wiele wyróżnień w kraju i za granicą. Jego największym osiągnięciem jest uzyskanie tytułu Lidera Innowacji 2008 i 2013.dodano: 2014-03-12 11:39:42